2020-06-04 11:34  23 Dela:

Teenage Kicks – The Differential Development of Drug Use, Drunkenness, and Criminal Behaviour in Early to Mid-Adolescence

Russell Turner vill med sin forskning öka förståelsen av hur ungdomars drogbruk, berusningsdrickande, och kriminellt beteende utvecklas under de tidiga tonåren.

Fakta
Disputation

2020-06-05

Titel (eng)

Teenage Kicks – The Differential Development of Drug Use, Drunkenness, and Criminal Behaviour in Early to Mid-Adolescence

Författare

Russell Turner

Handledare

Anette Skårner, Göteborgs universitet Professor Kristian Daneback, Göteborgs universitet

Opponent

Dr. Paul Gray, Manchester Metropolitan University

Institution

Institutionen för socialt arbete

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande

Abstract in English:

This thesis studies the development of drug use, drunkenness, and criminal behaviour in early to mid-adolescence. Its main aims are to improve knowledge about how and why these three behaviours develop and to contribute towards the development of theory that can have applications in prevention policy and practice. The thesis comprises four studies. Three of these are empirical studies using data from the Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA) project. A general population, prospective sample of over 1500 adolescents was followed annually from age 13 to 15 (grades 7 to 9). Longitudinal within-person and person-oriented statistical analyses were applied. A fourth, theoretical study, applied principles from Critical Realism both to theories of the development of these behaviours, and also to existing empirical studies, including two from this thesis. The results of this thesis found greater complexity and heterogeneity than previously known both in how drug use, drunkenness, and criminal behaviour develop, but also in how they relate to each other. For example, drug use and drunkenness showed less stable patterns over time, compared to criminal behaviour. Criminal behaviour also showed greater statistical risk of being followed by later drug use and drunkenness, but not vice versa. The behaviours were found to cluster together in specific ways with a larger group (80%) who abstained, two smaller groups who infrequently engaged either in crime (9%) or mainly in drunkenness and drug use (9%), and a ‘severe’ 2% who regularly engaged in all three behaviours. This differential development was also shown to be related to different combinations of explanatory factors. This thesis challenges and extends existing knowledge concerning the development of drug use, drunkenness, and criminal behaviour in early to mid-adolescence. Drawing on sociological, criminological and psychological theory, a new formulation of the differential development of these behaviours is outlined. The results and conclusions presented in this thesis have implications for the design of prevention policy and practice and for social work with young people.

Sidan publicerades 2020-06-04 11:34 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2020-06-09 09:41 av Susanne Sawander


Relaterat

Koppling mellan tidig sexuell debut och sexuella övergrepp

En tidig sexuell debut kan vara tecken på sexuella övergrepp och är även kopplad till andra riskbeteenden. Det är viktigt att lärare och vårdpersonal lär sig se varningssignalerna. Barn berättar sällan själva om övergrepp, menar Åsa Kastbom som forskat i ämnet.

Många unga vittnar om utsatthet

Erfarenheter hos barn och unga i form av sexuella övergrepp, våld, bevittnat våld eller känslomässig försummelse har koppling till hög skolfrånvaro. Det visar Johan Melander Hagborgs avhandling om hur utsatthet påverkar utvecklingen i de tidiga tonåren.

Elevhälsa Webbkonferens

Ledord i elevhälsoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team, men hur fungerar det i praktiken och vilka framgångsfaktorer finns för att utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbete? Välkommen till en webbkonferens med elevhälsoarbetet i fokus!

Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.

Introverta lider i det tysta

Ensamhet är inte bara en påtvingad plåga. För vissa elever är ensamhet ett behov som skolan saknar insikt om och därmed också förmåga att möta. Ofta klarar dessa elever av skolan utan synbara problem, samtidigt som de håller problemen för sig själva – till ett högt personligt pris.

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning säger forskningen

Det finns ett vetenskapligt stöd för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever.

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever.

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför

Vissa barn gick omkring nästan en hel timme ensamma. Andra fick leka ett tag men bara på vissa villkor. En ny studie visar på ett systematiskt ­utanförskap som ­pedagoger inte märker.