Hoppa till sidinnehåll
Bubblare

The association between moral disengagement and bullying in early adolescence

Publicerad:2022-01-14
Uppdaterad:2022-06-09

Marlene Bjärehed vill med sin avhandling öka kunskapen om hur moraliskt disengagemang (MD) hänger samman med mobbning bland elever i åldrarna 10–14 år.

Författare

Marlene Bjärehed

Handledare

Professor Roberg Thornberg, Linköpings universitet. Linda Wänström, Linköpings universitet. Gianluca Gini, University of Padua, Padua, Italy

Opponent

Professor Sigrun Karin Ertesvåg, Universitetet i Stavanger

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2022-01-21

Titel (eng)

The association between moral disengagement and bullying in early adolescence

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik

Abstrakt

Skolmobbning är när en elev upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar av andra elever. Den som utsätts är ofta i någon form av underläge. Det kan handla om att bli retad, utesluten eller slagen. Mobbning kan också ske på nätet. Med utgångpunkt i den socialkognitiva teorin studerades i den här avhandlingen några av de (individuella och kollektiva) moraliska processer som är involverade i skolmobbning. Mer specifikt var syftet att öka kunskapen om hur moraliskt disengagemang (MD) hänger samman med mobbning bland elever i åldrarna 10–14 år. Självrapporterad enkätdata samlades in och analyserades med hjälp av olika statistiska metoder, så som multivariat regression och flernivåanalys. Resultaten visar att individuellt och kollektivt MD hänger samman med att utsätta andra, både i en skolkontext och på nätet. Resultaten visar också att MD (individnivå) varierar över tid och att dessa förändringar sammanhänger med förändringar i att utsätta andra. Resultaten pekar också på att de olika mekanismerna av MD delvis sammanhänger med olika former av mobbning. Exempelvis sammanhängde ansvarsdiffusion (positivt) med att assistera och förstärka i mobbningssituationer, medan moraliskt rättfärdigande sammanhängde (positivt) med indirekt mobbning. Sammantaget pekar resultaten på betydelsen av att ta hänsyn till och analysera såväl individuella som sociala och kontextuella faktorer när man studerar mobbning.

BubblareMobbning
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Hem- och konsumentkunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet. Boka till bästa pris, 4 285 kr ex. moms innan 9 oktober!
Läs mer & boka
Åk 4–9
9–10 nov

Språkutvecklande arbetssätt för vuxna

Skolportens digitala temaföreläsning om språkutvecklande arbetssätt för vuxna. Föreläsningen behandlar även det specifika med att undervisa vuxna, och spelades in på Skolportens konferens om vuxenutbildning hösten 2021, och är av intresse för alla som arbetar med vuxenutbildning.
Läs mer & boka
Vux
23 okt – 4 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev