The Emotional Community of Social Science Teaching

Katarina Blennow har undersökt relationen mellan känslor, det specifika kunskapsinnehållet och symboliska gränser i undervisningen av skolämnet samhällskunskap i fyra svenska gymnasieklasser.

Fakta
Disputation

2019-12-13

Titel (eng)

The Emotional Community of Social Science Teaching

Författare

Katarina Blennow

Handledare

Maria Olson, Stockholms universitet Professor Roger Johansson, Lunds universiet Gunnar Andersson, Lunds universitet

Opponent

Docent Jan Löfström, Helsingfors universitet

Lärosäte

Lunds universtitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Katarina Blennow

Abstract in English:

Some of the most pressing concerns of our time, such as crises connected to migration, the welfare state, international law and terrorism, are part of the Swedish upper secondary school subject Social Science. This means that Social Science teaching easily generates intense emotions, sparks of which are lit in the encounter between the students, the teacher, and the specific content of the school subject Social Science. This aim of this dissertation is to examine what emotions do in the teaching of the school subject Social Science (samhällskunskap) and what the subject Social Science does to emotions. This is examined through an ethnographic exploration of Social Science teaching in four different Swedish upper secondary schools. Barbara Rosenwein’s concept emotional communities is central to the analysis, as are Sara Ahmed’s emotion-oriented conceptualisations of movement, attachment and contact.
In the study, it is shown how an emotional community of Social Science teaching emerges that in part is different from comparable emotional communities in other school subjects, such as History and Religious Education. There is furthermore a dissonance between the role emotions are supposed to play in the teaching and the role emotions actually do play. Despite being clearly related to the specific subject content of Social Science, it is also important to note that emotions are always relational, which leads to attachments and detachments in the group of teacher and students. Emotions in Social Science teaching are moreover connected to conflictuality, multiperspectivity, ideas about ‘the good citizen’, and the subject’s inherent contemporaneity.
An important result of the dissertation is that in emotionally intense teaching situations, teachers’ attempts to use a ’traditional’, rationality-oriented Social Science analysis do not resonate with the students. The examined cases of Social Science teaching therefore seem to suffer from a traditional division between rationality and emotionality that largely has characterized political analysis in the 20th century. A rapprochement between the students’ lifeworld and the school subject’s disciplinary analysis would benefit from an increased use of the emotional dimension and community of Social Science teaching.

Sidan publicerades 2019-11-19 13:54 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-12-08 11:06 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Varför går det inte bättre för eleverna i vår gymnasieskola – trots att vi deltagit i fortbildningar, blivit föremål för Samverkan för bästa skola, digitaliserat skolan, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt? Dessa frågor ställde sig lärarna, skolledarna och kommunledningen och gav i uppdrag till Ifous, att i samarbete med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh, genomföra en fördjupad nulägesanalys. (pdf)

Margareta Serder: Vad kan forskningen (inte) bidra med?

Det är nu ett helt decennium sedan formuleringen om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet infogades i den svenska skollagen. Många hyllmeter har sedan dess ägnats åt uttolkningar av vad formuleringen egentligen innebär. Det skriver Margareta Serder, lektor vid Malmö universitet, i en debattartikel i Skolportens magasin.

Förskola – ett socialt rum för vad?

Den politiska polariseringen kring förskolan tilltar. Vissa av de förslag till förändringar som diskuteras går därtill emot den nyss reviderade läroplanen, skriver professorerna Ingegerd Tallberg Broman och Ingrid Pramling Samuelsson.  

”Det mest hoppingivande du kommer att läsa på länge”

Jag vill göra reklam för en rapport. Det är en rapport om ett misslyckande och har den kanske nedslående titeln: ”Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?” och är framtagen av Åsa Hirsch och Annette Jahnke för Ifous. Läs den! skriver skolexperten Per Kornhall i ett blogginlägg.

Internationell konferens om inkluderande utbildning

Göteborgs universitet är värd för en internationell konferensen om likvärdig och inkluderande utbildning för barn och unga med funktionsnedsättningar. Syftet är att samla forskare från hela världen och knyta nya band.