The formation of successful physics students: Discourse and identity perspectives on university physics

Anders Johansson vill med sin avhandling bidra till en fördjupad bild av sociala förhandlingar kring identiteter och normer i fysikutbildningen på universitetet.

Fakta
Disputation

2018-10-05

Titel (eng)

The formation of successful physics students: Discourse and identity perspectives on university physics

Författare

Anders Johansson

Handledare

John Airey, Uppsala universitet Maja Elmgren, Uppsala universitet Kathryn Scantlebury, Uppsala universitet

Opponent

Professor Ellen Karoline Henriksen, Universitetet i Oslo

Institution

Institutionen för fysik och astronomi

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Anders Johansson

Abstract in English:

In university physics education, unequal student participation has always been an issue. An example is the fact that men constitute 70–80% of the student body in most countries. In recent years, physics education research has started to explore issues of participation, diversity, and identity, but more research and theoretical and methodological development is needed. The work presented in this thesis adopts a discursive perspective on students’ physics identity, building on developments in gender studies and related fields. Focusing on several important steps in physics education, the study explores what it means to become a physicist by asking how norms about being a successful physics student are constructed in the discourses of the education. The methodology is qualitative and interpretative, using participant observation and interviews to explore classroom discourse and student narratives. These theoretical and methodological tools combined with a detailed focus on physics education practice, provide a framework for a deeper understanding of identity in physics. A general conclusion of this study is that physics courses, when taught from a narrow physics perspective, may limit the possibilities for identification for many students. For example, engineering students on less physics-oriented programmes had difficulties seeing electromagnetism as significant for their vocational identity. Similar results occurred in quantum mechanics, where a strong focus on calculating can alienate some students. Concurrent with the particular appeal that quantum mechanics can have in attracting students to physics, a mismatch between expectations and course practice can cause an identity crisis for students investing in an identity as a quantum physicist. For physics master’s students, finding a place in physics meant negotiating norms about intelligence and “nerdiness”. These common and gendered stereotypical attributions for physicists took on specific significance in relation to subject choice in physics. More theoretical and pure physics directions were implicitly accorded higher status and seen as requiring more intelligence, but at the same time could also be positioned as more nerdy. The study’s outcomes provide input to physics instructors and departments who want to develop more inclusive and diverse physics education, as well as theoretical and methodological resources for further research.

Sidan publicerades 2018-10-01 15:34 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-11-01 11:46 av Susanne Sawander


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Specialpedagogik för grundskolan
  Tillgänglig på webben 18–31 maj

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen till en webbkonferens för dig som möter elever på grundskolan som är i behov av särskilt stöd! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Digital lek i en hybrid verklighet

Inramningen för barns lek har förändrats – den fysiska och den digitala leken har flätats samman och vi behöver förstå det som en verklighet. Det konstaterar Marina Wernholm i sin avhandling, som nu valts av lärarpanelen till Skolportens favorit.

Det går att minska studieavbrotten

Mellan 2012 och 2018 drev SKL metod- och strukturpåverkansprojektet Plug In, tillsammans med åtta regioner.

Brister i undervisningen

Utmaningen med distansundervisning under pandemin har varit att ha en bra och spontan kommunikation mellan lärare och elev. Samtidigt är förhoppningen att undervisning på distans ska bereda vägen för ett bättre regelverk för fjärrundervisning. Det menar forskaren Anna Åkerfeldt, didaktikforskare vid Stockholms universitet och process- och projektledare Ifous.

FETC: 3 schools achieve STEM excellence despite COVID

Educators in three innovative districts have developed online innovations to keep students engaged in hands-on, career-focused STEM projects despite the shift to remote instruction.

Fjärr- och distansundervisning ur elevperspektiv

I mars 2020 beslutades att landets gymnasieskolor skulle övergå till distansundervisning för att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset. För att få mer kunskap om gymnasieelevers upplevelser av denna omställning har Ifous genomfört en enkät som drygt 2 300 elever svarat på.