The market for whom? Consumers in need of special support in the Swedish market system of education

Jude K. Tah har undersökt vilka konsekvenser introduktionen av marknaden i utbildningssystemet har fått på specialpedagogiken. ​

Fakta
Disputation

2021-05-21

Titel (eng)

The market for whom? Consumers in need of special support in the Swedish market system of education

Författare

Jude K. Tah

Handledare

Professor Rune Hausstätter, Høgskolen i Innlandet, Norge Helen Knutes-Nyqvist, Stockholms universitet

Opponent

Professor Christopher Lubienski, Indiana University

Institution

Specialpedagogiska institutionen

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The aim of this thesis was to analyse and describe the market system of education for consumers in need of special support. Sweden in the beginning of the 1990s implemented a market system of education with the expectation that it will serve the interest of all consumers. Concerns have been raised about the market system of education for consumers in need of special support. This thesis examines how the Swedish market system of education works for consumers in need of special support. It comprises three studies looking at different aspects of the market system of education; namely, the development of the special education market, marketing by independent schools and the experiences of shopping for schools.

The aim of study one was to examine the development of the special education market between 1994 and 2017 and its implications for the system of education for students in need of special support. The results show relative stability on the demand-side of the special education market when compared to the education market as a whole, well the supply-side demonstrated significant increase. Moreover, the private sector increased tremendously in both the demand and supply-sides of the special education market. The results imply an expanding special education market system, meanwhile, the incidence of exclusion in terms of enrolment of students in need of special support in segregated settings as an outcome of the market system has remained stable. The results also indicate increasing segregation between schools and between students in the special education system outside of the regular system.

The aim of Study Two was to examine marketing by independent schools and how it appeals to consumers in need of special support. Schools use marketing to produce and provide information to prospective consumers, however, there are concerns that this information could appeal to some groups of consumers and not to others, such as consumers in need of special support. The study examined schools marketing on their websites in the Stockholm local education market. The results indicate that these schools marketing do not necessarily appeal to these consumers as it fails to provide relevant and adequate information, in the framing of some goals and values and the framing of their studentship.

Study three examined the experiences of parents of students in need of special support in shopping for schools. The results found out that these parents were motivated in their school choice decisions by friendship, the special education support system at the schools and school´s flexibility. Parents were interested in information about school eligibility, availability of resources, and school environment and consumer satisfaction in aspects such as safety and student’s well-being. More so, parents sought information from both official and unofficial sources. Parents expressed constraints in the process of choosing a school such as lack of choice, information inadequacy and lack of support.

Overall, the thesis demonstrates how the market system of education functions for consumers in need of special support in some aspects. It shows how these consumers engage the market when it comes to choosing schools and schools engagement with consumers in need of special through marketing. The market system of education seems to have a choice-problem, both in terms of lack of choice and the perceived coercion of choice. The market system also fails to provide relevant and adequate information to facilitate school choice for these consumers. Finally, a special education market system as a specialised market within the education market system is expanding and has led to increasing segregation between schools and between students but not increasing exclusion of these consumers between regular and segregated provisions in relative terms. Based on these problems, some recommendations are made on how the market system may better serve consumers in need of special support.

Sidan publicerades 2021-05-18 14:15 av Susanne Sawander


Relaterat

Stark tilltro till betyg bland elever på elitgymnasier

Elever på elitpräglade gymnasieskolor har stor tilltro till betyg som framgångsfaktor och utvecklar en form av ”soft skills” utanför klassrummet som handlar om att ta för sig men också att föra sig. Det visar Eric Larsson som undersökt innerstadsgymnasier och deras positionering på utbildningsmarknaden.

Det fria skolvalet försämrar likvärdigheten

Anna-Maria Fjellmans forskning visar att marknadsanpassningen av gymnasieskolan har lett till stora valmöjligheter i storstadsregionerna och få, eller inga valmöjligheter för elever i mindre kommuner på gles- och landsbygden.

Grund- och gymnasiesärskolan Webbkonferens

Konferensen för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan, inriktning ämnen och ämnesområden. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

Idrott och hälsa Webbkonferens

Konferensen för dig som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet! Ta del av intressanta föreläsningar om bl.a tillgängliga lärmiljöer och socialt samspel, hållbar idrottsundervisning, att bedriva undervisning om friluftsliv med begränsade resurser samt stödundervisning i motorik för nyanlända flickor.

Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid

Syftet med Mikael Londos avhandling "Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid" är att analysera relationen mellan idrottsundervisningen i gymnasieskolan och idrott som utövas på fritid.

Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck

Målet med Anna Lindqvists avhandling "Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck" är att tolka och förstå danslärarnas inställning till kön och dans som ett kunskapsområde från danslärarnas perspektiv.

Föreningsidrott som socialisationsmiljö – en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling

Att idrotta i en förening har ingen större betydelse för barns och ungdomars psykiska och sociala utveckling. Det visar Stefan Wagnsson i avhandlingen "Föreningsidrott som socialisationsmiljö - en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling".

Idrott  och helst lite mer idrott: Idrottslärarstudenters möte med utbildningen

Utgångspunkten för Lena Larssons avhandling, Idrott och helst lite mer idrott, är kritiken att idrottslärarutbildningen har lite kontakt med vetenskap, att den har svårt att utmana traditionella könsmönster, och att studenternas erfarenheter av sina idrottsaktiviteter är viktigare än utbildningsprogrammet för vilken kunskap som anses värdefull.

Mellan fysisk bildning och aktivering – En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

Skolämnet idrott och hälsa är luddigt i kanterna. Det finns ingen gemensam begreppsapparat i ämnet och det råder ingen enighet om vad man ska lära sig. Det visar Jan-Eric Ekbergs avhandling "Mellan fysisk bildning och aktivering".

Skolportens digitala kurser
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet. "Vissa upplevde skam och funderade på att dölja sanningen för att skydda sig och sin familj", säger Anette Wickström, biträdande professor i kritiska barnstudier.

Många pusselbitar bakom lyckad skolstart

Kid är sex år och går första året på grundsärskolan i Ljungaverk i Ånge. Hans skolstart var mycket väl förberedd och det lade grunden för en positiv utveckling.

Unikt samarbete ger Sveriges första professur i sakprosa

Sveriges första professur i gestaltande sakprosa blir verklighet. Det sker genom ett samarbete mellan Linnéuniversitet, stiftelsen Natur & Kultur, Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund.

Matematikundervisning är sämre i redan utsatta skolor

I skolklasser med en hög andel elever med sämre socioekonomiska förutsättningar täcker undervisningen in färre delar av kunskapsinnehållet i matematik och lärare uppger i högre grad att de inte är väl förberedda på att undervisa. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet vars författare efterlyser åtgärder för att skapa en mer likvärdig skola.

Flimmer kan hjälpa barn som har svårt att läsa

”Myrornas krig” kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter, visar en ny svensk-norsk studie. ”Det visuella bruset kan jämföras med att ge barnen ett par glasögon. Effekten på läsning och minne är omedelbar,” säger en lektor i pedagogik.