Hoppa till sidinnehåll
Förskola

The priority of temporal aspects in L2-Swedish prosody: Studies in perception and production

Publicerad:2008-04-16
Uppdaterad:2012-04-12

Det säger forskaren Bosse Thorén som har undersökt en strategi för uttalsundervisning inom sfi och svenska som andraspråk. Man bör inte säga café när man menar kaffe: även om det inte blir en betydelsekrock så känner man inte igen orden om de betonas fel eller otydligt.

Författare

Bosse Thorén

Opponent

Professor Gösta Bruce, Lunds universitet

Disputerat vid

SU – Stockholms universitet

Disputationsdag

2008-04-18

Titel (eng)

The priority of temporal aspects in L2-Swedish prosody: Studies in perception and production

Institution

Institutionen för lingvistik

The priority of temporal aspects in L2-Swedish prosody: Studies in perception and production

Foreign accent can be everything from hardly detectable to rendering the second language speech unintelligible. It is assumed that certain aspects of a specific target language contribute more to making the foreign accented speech intelligible and listener friendly, than others. The present thesis examines a teaching strategy for Swedish pronunciation in second language education. The teaching strategy Basic prosody or BP, gives priority to temporal aspects of Swedish prosody, which means the temporal phonological contrasts word stress and quantity, as well as the durational realizations of these contrasts. BP does not prescribe any specific tonal realizations. This standpoint is based on the great regional variety in realization and distribution of Swedish word accents. The teaching strategy consists virtually of three directives:

· Stress the proper word in the sentence.

· Stress proper syllables in stressed words and make them longer.

· Lengthen the proper segment vowel or subsequent consonant in the stressed syllable.

These directives reflect the view that all phonological length is stress-induced, and that vowel length and consonant length are equally important as learning goals. BP is examined in the light of existing findings in the field of second language pronunciation and with respect to the phonetic correlates of Swedish stress and quantity. Five studies examine the relation between segment durations and the categorization made by native Swedish listeners. The results indicate that the postvocalic consonant duration contributes to quantity categorization as well as giving the proper duration to stressed syllables. Furthermore, native Swedish speakers are shown to apply the complementary /V: C/ – /VC:/ pattern also when speaking English and German, by lengthening postvocalic consonants. The correctness of the priority is not directly addressed but important aspects of BP are supported by earlier findings as well as the results from the present studies.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev