Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

The use of interventions for promoting reading development among struggling readers

Publicerad:2013-04-08
Uppdaterad:2019-02-07

I en ny avhandling analyserar Linda Fälth hur olika interventionsåtgärder påverkar läsutvecklingen för elever med läs- och skrivsvårigheter både ur ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv.

Författare

Linda Fälth

Handledare

Idor Svensson, Linnéuniversitetet och Stefan Gustafson, Linköpings universitet

Opponent

Pekka Niemi, professor Åbo Universitet

Disputerat vid

Linnéuniversitetet

Disputationsdag

2013-04-05

Titel (eng)

The use of interventions for promoting reading devolpment among struggling readers

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Abstrakt

Svenskt abstrakt saknas

Ur pressmeddelandet från Linnéuniversitetet:

Det empiriska materialet består av två studier som handlar om att finna lämpliga åtgärder för elever som har det svårt med sin läsning. Deltagarna i studierna går i grundskolans tidigare år. I studierna ingår datorbaserade träningsmetoder med komponenter som enligt tidigare forskning visat sig vara viktiga vid läsning. I avhandlingen jämförs vilka effekter olika åtgärder har på elevernas läsförmåga både på kort- och lång sikt.

Ett viktigt resultat från avhandlingen är att kombinerad träning visade sig vara effektiv både på kort sikt och på lång sikt. I avhandlingens ena studie visar resultaten att en intervention som kombinerar fonologisk träning med läsförståelseträning är signifikant mer effektiv än ordinarie specialundervisning, men också mer effektiv än respektive träningsprogram var för sig. De positiva resultaten från gruppen som fick den kombinerade träningen förstärks av att det i den gruppen inte återfinns lika många elever som efter avslutad intervention fortfarande är i behov av specialundervisning i svenska.

 

The use of interventions for promoting reading devolpment among struggling readers

A challenge for both researchers and practising teachers is to develop, disseminate and implement methods to help all students acquire good reading skills. One way to do this is to conduct intervention studies. Within the framework of this dissertation two such studies are carried out with the purpose of promoting the reading development of children whose reading ability has not yet reached the adequate age level. The empirical material consists of two studies containing different interventions. These studies form the basis of the four articles included in the dissertation.

The overall aim was to analyse the effects of the interventions with regard to both quantitative aspects of pupils’ reading abilities as well as the qualitative aspects of interpreting intervention as a method for promoting reading development. The interventions contain training programmes aiming at promoting pupils’ reading development. The participants of the first study attended grades 1-4, while in the other study only pupils from grade 2 participated. The first study comprises two different training programmes, one of which was computer-based. In the other study both training programmes were computer-based. One programme focused on phonology, whereas the other was more oriented towards reading comprehension.

Results showed that pupils who received a combination of phonological and comprehension training made greater progress on tests measuring word decoding, phonological ability and reading comprehension than the comparison groups. These results are valid in the short term, i.e. immediately after the end of the intervention, but also in the long term, one year after the intervention was concluded. The results also demonstrate that computer-based intervention in reading training with a strict framework, combined with individually adapted contents may be both effective and motivating and also have a substantial effect on the success of the interventions.

The results from one of the studies also showed that it is possible to achieve positive results on pupils’ reading skills with interventions that do not contain any homework. The main contribution of this thesis is important for further research and measures for children with reading disabilities.

DidaktikGrundskola 1-6Grundskola 7-9GymnasieskolaKognition/MinnePedagogiska inriktningarSamhällskunskapSpecialpedagogikSvenska
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

AI i undervisningen

Skolportens digitala TEMA-föreläsning för dig som vill lära dig mer om artificiell intelligens och hur den nya teknologin påverkar arbetet i skolan. På vilka sätt är AI användbart i klassrummet, och vilka utmaningar kan du behöva hantera i den digitala skolan? Föreläsningen är av intresse för alla som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
16 okt – 23 nov
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev