Hoppa till sidinnehåll
Ledarskap

Tid för tillit: Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete

Publicerad:2022-05-31
Uppdaterad:2022-09-07

Thomas Blom har forskat om rektorers ledarskap utifrån ett mellanmänskligt perspektiv där tillit ses som ett naturligt fenomen.

Författare

Thomas Blom

Handledare

Professor Christina Olin-Scheller

Opponent

Docent Ulf Leo, Umeå universitet

Disputerat vid

Karlstads universitet

Disputationsdag

2022-06-17

Titel (se)

Tid för tillit: Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete

Titel (eng)

Time for trust : Critical moments in principals’ everyday work (Engelska)

Tid för tillit: Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete

Rektorer i skolan leder en av samhällets viktigaste institutioner som ska skapa förutsättningar för att barn och elever kan lära och utvecklas så långt som möjligt. Intresset för tillit som en aspekt av att styra och leda skolan har ökat. Denna studie handlar om rektorers ledarskap utifrån ett mellanmänskligt perspektiv där tillit ses som ett naturligt fenomen. Syftet är att bidra till en fördjupad kunskap om vad som i vardagliga situationer upplevs bidra till tillit i relationen mellan rektorer och lärare. Intervjuer med rektorer och lärare har gjorts som har analyserats med Løgstrups teoretiska ram som utgångspunkt. Resultatet pekar på att rektorers agerande i tillitsfulla situationer påverkas av deras hållning till en specifik situation och i sina relationer till lärare. Studien bidrar till en djupare förståelse av ett interaktivt ledarskap där tillit ges utrymme i relationerna mellan rektor och lärare.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev