Till handling! En studie om att omsätta diskurser om flerspråkiga elevers lärande

Hur stöttar lärarna de flerspråkiga eleverna att använda sin flerspråkighet och kulturella mångfald som resurs för lärande? Det är en av frågorna som Manuela Lupsa utforskar i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2022-04-01

Titel (sv)

Till handling!: En studie om att omsätta diskurser om flerspråkiga elevers lärande

Författare

Manuela Lupsa

Handledare

Docent Maria Lindgren, Linnéuniversitetet

Opponent

Professor Christina, Hedman, Stockholms universitet

Institution

nstitutionen för svenska språket

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Manuela Lupsa

Abstract in English:

The aim of the dissertation is to examine how teachers in preschool class and the first two levels of Swedish school implement discourses on multilingual pupils’ language and knowledge development in their mathematics teaching after receiving continuing professional development. The study is based on the theory of mediated discourse analysis and its methodology, nexus analysis (see Scollon & Scollon 2004), which reveals how discourses are translated into action based on three collaborating forces: interaction order, discourses in place, and the historical body. The analysis of the interaction order has been carried out using IR analysis (see Linell & Gustavsson 1987). The discourses in place and the teachers’ historical bodies have been analysed using a model of scaffolding strategies (see Hammond & Gibbons 2005) and have been restricted to pupils’ need for support in their development in the language of instruction and to use linguistic and cultural diversity as a learning resource. The material consists of three teachers’ final examination assignments in the continuing education, self-recorded lessons in mathematics and follow-up collegial reflection conversations. Also analysed is a questionnaire that the teachers completed before the continuing education started.

The results show that all three teachers support pupils to develop content knowledge in the language of instruction. However, none of the teachers supports the pupils in using linguistic and cultural diversity as a learning resource. Their teaching is in line with the attitude they showed in the questionnaire responses before the continuing education. The professional development nevertheless seems to have affected the teachers. The collegial discussions show not only that teachers are reinforced in their view of how multilingual pupils can be supported in their development of content knowledge in the language of instruction, but also that they have changed their views of how pupils’ linguistic and cultural diversity can be utilized as learning resources. With the support of the continuing education, all three have plans to test methods that take advantage of pupils’ linguistic and cultural diversity in teaching.

Sidan publicerades 2022-04-12 16:06 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-05-19 14:24 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Ojämlik bedömning av andraspråksinlärare på flerspråkiga skolor

Bedömningen på flerspråkiga skolor är inte jämlik eftersom elever får olika tillgång till språket. Det visar Helena Reierstam som menar att lärare behöver få bättre förutsättningar för bedömning av andraspråksinlärare.

Elever har en kluven inställning till ämnet svenska som andraspråk

Samtidigt som de uppskattar undervisningen i svenska som andraspråk upplever eleverna att det finns en negativ syn på ämnet och att de blir cementerade i sitt invandrarskap. Det visar Frida Siekkinens forskning.

Svenska som andraspråk

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska som andraspråk i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen. Delta på plats i Stockholm 29–30 september eller via webbkonferensen 10–24 oktober. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 31 augusti.

Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser

Syftet med Lena Fridlunds avhandling "Interkulturell undervisning - ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser" är att ta reda på hur talet om en åtskild undervisning för vissa elever formuleras och motiveras i dokument och av olika yrkesutövare inom ett grundskoleområde.

Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och svensk skola

I Ann-Christin Torpstens avhandling "Erbjudet och upplevt lärande" får vi lyssna på andraspråkselevers egna berätteler om mötet med svenska som andraspråk och med svensk skola.

Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Jörgen Mattlar undersöker i avhandlingen "Skolbokspropaganda?" bilden av det svenska samhället i läromedel i svenska som andraspråk. Bilden som framkommer är samstämmig - men också skiftande.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Ny forskning: Surfplattor minskar kreativiteten på förskolan

Digitala verktyg ingår i läroplanen för förskolebarn, redan från ett års ålder. Nu visar svensk forskning att småbarnens lek med surfplattor ser helt annorlunda ut än annan lek.

Långsiktig samverkan för att utveckla undervisningen

De senaste åren har kombinerade forsknings- och utvecklingsinsatser fått allt större uppmärksamhet inom det pedagogiska och didaktiska fältet. Ny forskning från Karlstads universitet visar att stöd till lärare i form av lektionsobservationer och återkoppling utifrån forskningsbaserade kriterier kan ha stor betydelse för lärarnas långsiktiga utveckling av undervisningen.

Stötta eller inte? Det är frågan i ett nytt forskningsprojekt kring språkutveckling i förskolan

Räcker det att barn befinner sig i en stimulerande miljö där man pratar och läser, eller kan ett än mer strukturerat stöd i förskolan ge bättre effekt på språkutvecklingen? Det hoppas forskningsledaren Peter Andersson Lilja få svar på i forskningsprojektet som nu startar på Högskolan i Borås.

Forskaren: Det behövs en helhetssyn på eleven

Rektorn är avgörande för fritidslärarnas möjligheter att arbeta med anpassningar på fritidshemmet. Det säger pedagogikforskaren Marina Wernholm. ”Det behövs tid för samverkan mellan klasslärare och lärare i fritidshem för att få en helhetssyn på eleven”.

Unikt forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Ronneby kommun och Stockholms universitet startar

Ett unikt praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Ronneby kommun och Stockholms universitet startar 2023 och pågår i tre år. Inom ramen för projektet ska undervisningen i förskolan och skolans tidigare år utvecklas med särskilt fokus på bland annat lärande för hållbar utveckling.