Till handling! En studie om att omsätta diskurser om flerspråkiga elevers lärande

Hur stöttar lärarna de flerspråkiga eleverna att använda sin flerspråkighet och kulturella mångfald som resurs för lärande? Det är en av frågorna som Manuela Lupsa utforskar i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2022-04-01

Titel (sv)

Till handling!: En studie om att omsätta diskurser om flerspråkiga elevers lärande

Författare

Manuela Lupsa

Handledare

Docent Maria Lindgren, Linnéuniversitetet

Opponent

Professor Christina, Hedman, Stockholms universitet

Institution

nstitutionen för svenska språket

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Manuela Lupsa

Abstract in English:

The aim of the dissertation is to examine how teachers in preschool class and the first two levels of Swedish school implement discourses on multilingual pupils’ language and knowledge development in their mathematics teaching after receiving continuing professional development. The study is based on the theory of mediated discourse analysis and its methodology, nexus analysis (see Scollon & Scollon 2004), which reveals how discourses are translated into action based on three collaborating forces: interaction order, discourses in place, and the historical body. The analysis of the interaction order has been carried out using IR analysis (see Linell & Gustavsson 1987). The discourses in place and the teachers’ historical bodies have been analysed using a model of scaffolding strategies (see Hammond & Gibbons 2005) and have been restricted to pupils’ need for support in their development in the language of instruction and to use linguistic and cultural diversity as a learning resource. The material consists of three teachers’ final examination assignments in the continuing education, self-recorded lessons in mathematics and follow-up collegial reflection conversations. Also analysed is a questionnaire that the teachers completed before the continuing education started.

The results show that all three teachers support pupils to develop content knowledge in the language of instruction. However, none of the teachers supports the pupils in using linguistic and cultural diversity as a learning resource. Their teaching is in line with the attitude they showed in the questionnaire responses before the continuing education. The professional development nevertheless seems to have affected the teachers. The collegial discussions show not only that teachers are reinforced in their view of how multilingual pupils can be supported in their development of content knowledge in the language of instruction, but also that they have changed their views of how pupils’ linguistic and cultural diversity can be utilized as learning resources. With the support of the continuing education, all three have plans to test methods that take advantage of pupils’ linguistic and cultural diversity in teaching.

Sidan publicerades 2022-04-12 16:06 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-05-19 14:24 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Elever har en kluven inställning till ämnet svenska som andraspråk

Samtidigt som de uppskattar undervisningen i svenska som andraspråk upplever eleverna att det finns en negativ syn på ämnet och att de blir cementerade i sitt invandrarskap. Det visar Frida Siekkinens forskning.

Ojämlik bedömning av andraspråksinlärare på flerspråkiga skolor

Bedömningen på flerspråkiga skolor är inte jämlik eftersom elever får olika tillgång till språket. Det visar Helena Reierstam som menar att lärare behöver få bättre förutsättningar för bedömning av andraspråksinlärare.

Svenska för låg- och mellanstadiet

Vill du ta del av aktuell forskning och få praktiska verktyg som utvecklar dig i din yrkesroll? Konferensen innehåller sju föreläsningar om bland annat formativ kartläggning av elevers läsfärdighet, assisterande teknik vid läs- och skrivundervisning, källkritik och cirkelmodellen. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 30 september 2022.

Svenska som andraspråk

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som undervisar i svenska som andraspråk i grundskolan eller gymnasiet! Vi diskuterar bland annat ämnets komplexitet, grammatikundervisning och litteraturdidaktik. Välj om du vill delta på plats i Stockholm 29–30 september eller via webbkonferensen 10–24 oktober. Boka-tidigt-pris 3 995 kr. ex. moms gäller t.o.m 31 augusti.

Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser

Syftet med Lena Fridlunds avhandling "Interkulturell undervisning - ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser" är att ta reda på hur talet om en åtskild undervisning för vissa elever formuleras och motiveras i dokument och av olika yrkesutövare inom ett grundskoleområde.

Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Jörgen Mattlar undersöker i avhandlingen "Skolbokspropaganda?" bilden av det svenska samhället i läromedel i svenska som andraspråk. Bilden som framkommer är samstämmig - men också skiftande.

Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och svensk skola

I Ann-Christin Torpstens avhandling "Erbjudet och upplevt lärande" får vi lyssna på andraspråkselevers egna berätteler om mötet med svenska som andraspråk och med svensk skola.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Vad är beprövad erfarenhet?

Beprövad erfarenhet kan ha minst tre olika betydelser som alla är viktiga för hur vi ska undervisa, leda och organisera skolan. Det säger Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, samt projekt- och processledare vid forskningsinstitutet Ifous, som har skrivit en bok om beprövad erfarenhet i skolan.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Avhandling om skolövergångar utsedd till Lärarpanelens favorit

Barns övergångar från förskola till förskoleklass, eller från förskoleklass till årskurs ett är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén som forskat om lärares arbete med övergångar. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.