Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning

Fakta
Disputation

2008-06-03

Titel (sv)

Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning

Titel (eng)

Calling and Respons(e)ibility: A construction of pedagogical creed

Författare

Lotta Jons

Handledare

Professor Staffan Selander, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid Stockholms universitet

Opponent

Professor Geir Karlsen, NTNU, Trondheim, Norge

Institution

Pedagogiska institutionen

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande (SU)
Läs Skolportens intervju med Lotta Jons

Svenskt abstrakt:

Syftet med föreliggande studie är att företa en filosofisk konceptkonstruktion av företeelsen pedagogiskt förhållningssätt. Baserad på Martin Bubers dialogfilosofi ges denna konstruktion en normativ karaktär, varvid pedagogiskt förhållningssätt kommer att förstås som kopplat till en moralisk ledstjärna, därmed representerande en viss hållning. Denna specifika hållning tar sin utgångspunkt i föreställningen att tillvaron är en fråga om till-tal och an-svar. Pedagogisk hållning blir därmed kopplat till en föreställning som säger att det att vara till handlar om att hörsamma, an-svara och till-tala. En sådan pedagogisk hållning kommer då att handla om att samtala äkta och tjäna, att kärleksfullt leda samt att provocera och våga.

Studiens grundläggande koncept till-tal och an-svar är konstruerat så att ett till-tal ges betydelsen av ett adresserat yttrande som har ett budskap till och ställer krav på den det riktas till, medan termen an-svar konnoterar både till det svar an såväl som till det ansvar som till-talet ifråga ställer krav på. Som koncept har till-tal och an-svar koppling till det religiösa kallelse-konceptet, dock återbrukat i en sekulariserad betydelse såsom en fråga om att förverkliga lärarens, elevens liksom ämnets öde. Konceptet till-tal och an-svar knyts i studien både till de traditionellt kvinnliga kallelseschablonerna om modrande, lydnad och anpassning liksom till de traditionellt manliga som talar om ansvar, trofasthet och företagsamhet.

Med hjälp av en metodologisk ansats föreslagen av Gilles Deleuze and Félix Guattari föresätter sig studien att återbruka gamla teologiska koncept såsom kallelse, hörsamhet och ansvar i en pedagogisk kontext, för att på detta sätt upptäcka, sätta ord på och definiera nya aspekter av pedagogiska relationer.

Denna studie kan därmed betraktas som ett inlägg i den pågående konversation som adresserar frågan om lärar-elev-relationer, då genom att konstruera pedagogisk hållning såsom ett filosofiskt koncept utifrån ett existentiellt, normativt och relationellt perspektiv som talar om denna relation som en fråga om att till-talas, an-svara och i sin tur till-tala.

Sidan publicerades 2008-05-06 00:00 av John Miller
Sidan uppdaterades 2012-04-12 12:23 av John Miller


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.