Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning

Fakta
Disputation

2008-06-03

Titel (sv)

Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning

Titel (eng)

Calling and Respons(e)ibility: A construction of pedagogical creed

Författare

Lotta Jons

Handledare

Professor Staffan Selander, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid Stockholms universitet

Opponent

Professor Geir Karlsen, NTNU, Trondheim, Norge

Institution

Pedagogiska institutionen

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande (SU)
Läs Skolportens intervju med Lotta Jons

Svenskt abstrakt:

Syftet med föreliggande studie är att företa en filosofisk konceptkonstruktion av företeelsen pedagogiskt förhållningssätt. Baserad på Martin Bubers dialogfilosofi ges denna konstruktion en normativ karaktär, varvid pedagogiskt förhållningssätt kommer att förstås som kopplat till en moralisk ledstjärna, därmed representerande en viss hållning. Denna specifika hållning tar sin utgångspunkt i föreställningen att tillvaron är en fråga om till-tal och an-svar. Pedagogisk hållning blir därmed kopplat till en föreställning som säger att det att vara till handlar om att hörsamma, an-svara och till-tala. En sådan pedagogisk hållning kommer då att handla om att samtala äkta och tjäna, att kärleksfullt leda samt att provocera och våga.

Studiens grundläggande koncept till-tal och an-svar är konstruerat så att ett till-tal ges betydelsen av ett adresserat yttrande som har ett budskap till och ställer krav på den det riktas till, medan termen an-svar konnoterar både till det svar an såväl som till det ansvar som till-talet ifråga ställer krav på. Som koncept har till-tal och an-svar koppling till det religiösa kallelse-konceptet, dock återbrukat i en sekulariserad betydelse såsom en fråga om att förverkliga lärarens, elevens liksom ämnets öde. Konceptet till-tal och an-svar knyts i studien både till de traditionellt kvinnliga kallelseschablonerna om modrande, lydnad och anpassning liksom till de traditionellt manliga som talar om ansvar, trofasthet och företagsamhet.

Med hjälp av en metodologisk ansats föreslagen av Gilles Deleuze and Félix Guattari föresätter sig studien att återbruka gamla teologiska koncept såsom kallelse, hörsamhet och ansvar i en pedagogisk kontext, för att på detta sätt upptäcka, sätta ord på och definiera nya aspekter av pedagogiska relationer.

Denna studie kan därmed betraktas som ett inlägg i den pågående konversation som adresserar frågan om lärar-elev-relationer, då genom att konstruera pedagogisk hållning såsom ett filosofiskt koncept utifrån ett existentiellt, normativt och relationellt perspektiv som talar om denna relation som en fråga om att till-talas, an-svara och i sin tur till-tala.

Sidan publicerades 2008-05-06 00:00 av John Miller
Sidan uppdaterades 2012-04-12 12:23 av John Miller


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)