Hoppa till sidinnehåll
Funktionsnedsättning

Time to Plan: How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability

Publicerad:2020-03-30
Uppdaterad:2021-03-30

Barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har svårt med sina dagliga planeringsuppgifter. Litteraturen kan dock inte förklara om individer med IF presterar enligt deras utvecklingsnivå eller inte. Lisa Palmqvist har undersökt om livserfarenhet kan vara en bidragande faktor till varför denna skillnad ses i litteraturen.

Författare

Lisa Palmqvist

Handledare

Henrik Danielsson, Linköpings universitet Professor Arne Jönsson, Linköpings universitet Jerker Rönnberg, Linköpings universitet

Opponent

Professor Christopher Jarrold, University of Bristol

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2020-04-30

Titel (se)

Tid för att Planera : Att stödja vardagsplanering hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Titel (eng)

Time to Plan: How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability

Tid för att Planera : Att stödja vardagsplanering hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har svårt med sina exekutiva funktioner och dagliga planeringsuppgifter. Litteraturen kan dock inte förklara om individer med IF presterar enligt deras utvecklingsnivå eller inte. Studierna i denna avhandling undersökte om livserfarenhet kan vara en bidragande faktor till varför denna skillnad ses i litteraturen. Planeringsförmågan kan förbättras genom att använda externt eller internt stöd. Hjälpteknik för kognition (HM-K) är ett exempel på externt stöd. Denna avhandling undersökte hur HM-K används i en vardaglig planeringssituation vilket inte har undersökts tidigare. Vidare undersökte denna avhandling om de interna stöden för kognitiva förmågor och livserfarenhet korrelerar med planeringsförmåga hos ungdomar med IF, och om planeringsförmåga kan förbättras med hjälp av ett kognitivt träningsprogram för vardagsplanering. Resultaten visade att HM-K stödde kognitiva funktioner, men att barnen inte formulerade planerna själva. Vidare stöder resultaten skillnadsmodellen för IF eftersom planering korrelerade med olika kognitiva mått och livserfarenhet hos ungdomar med IF jämfört med barn med en typisk utveckling. Ungdomar med IF blev bättre på planeringsuppgifterna i träningsprogrammet, men inga överföringseffekter till otränade planeringsuppgifter hittades. Avslutningsvis så stöds planeringen av externa och interna stöd. HM-K måste dock utformas och förskrivas på ett sätt som ökar självständighet. Praktiker bör aktivt stödja träning av planering och bör vara försiktiga när de inför kognitiva insatser om överföringsgapet är för stort.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev