Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Topos som meningsskapare: retorikens topiska perspektiv på tänkande och lärande genom argumentation

Publicerad:2012-10-05
Uppdaterad:2012-12-05

Hur kan vi arbeta öppet, men samtidigt kritiskt och kvalificerat med många samtidiga perspektiv – något som är relevant inte minst inom högskolan? Om det handlar Maria Wolrath Söderbergs avhandling.

Författare

Maria Wolrath Söderberg

Opponent

Tina Kindeberg, Docent (Lunds universitet)

Disputerat vid

Örebro universitet

Disputationsdag

2012-09-21

Titel (se)

Topos som meningsskapare: retorikens topiska perspektiv på tänkande och lärande genom argumentation

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Topos som meningsskapare: retorikens topiska perspektiv på tänkande och lärande genom argumentation

Den här avhandlingens långsiktiga mål är att bidra till en högskoledidaktik som förmår hantera föränderlighet, motstridighet och mångsidiga problem. En sådan didaktik bör emellertid vara förankrad i en reflekterad teori om meningsskapande. Avhandlingen prövar vilka bidrag den retoriska toposläran kan ge till en sådan teori.

Toposläran utvecklades som en kognitiv verktygslåda för tänkande och argumentation i problematiska, föränderliga och mång­facetterade frågor. Den byggde på antagandet att teman, skäl och ­resonemangssätt som tidigare fungerat för liknande syften skulle kunna återvinnas på nya frågor. Genom att ställa dem mot varandra i debatt och på så vis kritiskt undersöka dem kunde man åstadkomma en mångsidig perspektivprövning. Toposläran var kopplad till ett ­doxologiskt synsätt som har mycket gemensamt med dagens socialkonstruktivistiska förståelse av kunskap, men den var inte på samma vis förbunden med någon utbyggd teori om lärande. Denna avhandling undersöker förutsättningarna för en sådan teori.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev