Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Towards Visual Literacy in School. Interactions between Students and Interactive Visualizations in Social Science Classrooms

Publicerad:2023-03-21
Uppdaterad:2023-08-30

Vad kännetecknar läsning när elever och visuella analysverktyg interagerar? Det är en av frågorna som Ulrika Bodén undersöker i sin avhandling.

Författare

Ulrika Bodén

Handledare

Linnéa Stenliden, Linköpings universitet Jörgen Nissen, Linköpings universitet

Opponent

Professor Annika Lantz Andersson, Göteborgs universitet

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2023-03-24

Titel (se)

Visuell litteracitet i skolan. Läsande och skrivande när interaktiva visualiseringar används i samhällsorienterad undervisning

Titel (eng)

Towards Visual Literacy in School: Interactions between Students and Interactive Visualizations in Social Science Classrooms

Visuell litteracitet i skolan. Läsande och skrivande när interaktiva visualiseringar används i samhällsorienterad undervisning

I denna avhandling undersöks visuell litteracitet i grundskolan när interaktiva datavisualiseringar används. Studien genomförs tillsammans med lärare och elever i årskurs 7, 8 och 9 under samhällsorienterade lektioner. Syftet är att kartlägga vad som kännetecknar att ”läsa” interaktiva datavisualiseringar, att ”skriva” kunskapsvisualiseringar och implikationer för en didaktisk design som stödjer elevernas visuella litteracitet.

I avhandlingen används ett verktyg för visuell analys som hanterar stora datamängder. Sådana informationsrika gränssnitt gör det lättare att upptäcka samband och dra slutsatser, men denna typ av interaktiva och multimodala texter är också komplexa och kräver därför andra sätt än linjär text när kunskaper ska presenteras.

Teoretiskt används ett socio-materiellt perspektiv för att studera interaktioner mellan aktörer (ex. elever, lärare, lektionsplaneringar, visualiseringar, skrivna texter). Studiens genomförs med utgångspunkt i designbaserad forskning. En intervention utvecklas och genomförs av fyra lärare och deras elever i sju olika samhällsorienterande klassrum. Det empiriska materialet består huvudsakligen av inspelningar av vad som sker på skärmen, vad som sker framför den, dvs av elevernas ansikten, röster och gester. Vanliga videoinspelningar från klassrummen, fältanteckningar och en fokusgrupp med lärare ingår också. Resultaten visar att denna typ av läsprocess är intensiv, performativ, dynamisk och präglas av samarbete. Processen att skriva kunskapsvisualiseringar kännetecknas av tre generella mönster: utforskande, samlande och att infoga/arrangera text och visualiseringar. Vidare, genom att identifiera kritiska aspekter som uppstår i klassrummen konstrueras ett ramverk för didaktiskt design angående utformning av undervisning som stödjer utvecklandet av elevernas visuella litteracitet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev