Dela:

Trustful Relationships and School Development

Vilken betydelse har lärares upplevelser av tillit för deras samarbete och kollektiva lärande i arbetet med relationell skolutveckling? Det är en av frågorna som Ulf Jederlund utforskar i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2021-12-17

Titel (eng)

Trustful Relationships and School Development

Författare

Ulf Jederlund

Handledare

Professor Rune Hausstätter, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer Docent Tatjana von Rosen, Stockholms universitet Pär Larsson, Stockholms universitet

Opponent

Professor Roald A. Øien, UiT Norges arktiske universitet

Institution

Specialpedagogiska institutionen

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Ulf Jederlund

Abstract in English:

Methods other than averages from national tests, grades and levels of eligibility for higher education to evaluate the quality of education and school development are called for. In this dissertation is examined how a conscious effort to develop trustful relationships and mutual interaction among all actors in schools may contribute to increased well-being, community and strengthened learning processes for both students and teachers. ‘Relational school development’ is seen as particularly important for the large group of students who struggle hard in school every day to achieve the educational goals, and who are thus most dependent on a supportive environment to cope with learning. Trustful relationships and developed interaction and cooperation in schools are in the long run also assumed to have the potential to contribute positively to attainment. The overall aim of the thesis is to study the significance of relational aspects in school development.

In order to meet the thesis’ aim, a relational school development initiative grounded in school development research and theories of relational pedagogy was shaped, which was implemented in five schools during five school semesters. The relational processes that the initiative generated in the five schools respectively were longitudinally studied, out from specified research issues. Parallel qualitative and quantitative data were collected from school leaders, teachers and students. Thematic analysis was used to develop a deeper understanding of conditions for and experiences of relational school development processes. Statistical analyses were performed to infer from the longitudinal student data collected with the ‘Swedish TSR-SSE’-survey, which has been developed as a part of the studies.

The main results of the thesis reveal: i) organisational and relational preconditions at the system-, school- and teacher group level define which relational school development efforts can be carried out. Teachers need to feel trust in school development processes in order to become involved and be open with own challenges and to try out real changes in practice together with colleagues and students. As conceptualised here, ‘Teacher trust’ in relational school development encompasses three mutually interacting levels: collegial trust, collective trust in the teacher team and overall process trust in the school development process; ii) students’ perceptions of teacher-student relationship quality (TSR) and students’ self-efficacy within different domains of schooling (SSE) are confirmed as inter-correlated relational school factors and seem to be appropriate for use in longitudinal follow-up of teachers’ relational school development efforts; iii) collective relational competence of teachers may develop through an increased joint awareness of how both implicit and explicit aspects of communication affect the teacher-student relationship continuously, and iv) students whose teachers appreciated a more successful collective learning process reported improved quality in the teacher-student relationship, and also expressed a raised sense of self-efficacy regarding own opportunities to succeed in school.

Sidan publicerades 2022-01-11 09:58 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-01-13 20:04 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Stark samhörighet präglar skolan i ett utsatt område

Med ett elevperspektiv belyser forskaren Jonas Lindbäck en förortsskola där utbildning är viktigt och samhörigheten stark.

Kompetensutveckling behöver vara mer flexibel

När en styrd nationell kompetensutveckling möter lokala förhållanden kan det uppstå spänningar och osäkerhet. Det konstaterar Veronica Sülau som undersökt vad som händer när matematiklyftet genomförs på fyra skolor.

Samhällskunskap

Årets konferens i Samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet! Text: Kunniga föreläsare ger dig som undervisar i samhällskunskap information om ny didaktisk forskning och inspirerande verktyg för undervisningen. Delta i Stockholm den 18 mars eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 24 mars–8 april, 2022. Innehållet kan också passa för vuxenutbildningen.

Rektor i fokus

Ta del av föreläsningar om bland annat kommunikativt ledarskap, skolans juridifiering och lärardriven skolutveckling! Välj om du vill delta på plats i Stockholm den 31 januari-1 februari 2022 eller digitalt!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

Efterfrågad kunskap om hot och våld i skolan

Hur kan skolan hantera situationer där lärare utsätts för hot och våld? Det ska två forskare vid Göteborgs universitet undersöka. De kommer bland annat att titta på hur olika strategier kan hjälpa vid olika typer av hotfulla eller våldsamma situationer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.