Two Languages, Two Scripts: Bilingual and Biscriptal Children with and without Reading Difficulties Read and Write in Persian (L1) and Swedish (L2)

Baran Johansson har undersökt tvåspråkiga elevers läsande och skrivande på persiska och svenska i årskurs 4 till 9.

Fakta
Disputation

2022-02-24

Titel (sv)

Två språk, två skriftsystem: tvåspråkiga barn med och utan lässvårigheter läser och skriver på persiska och svenska

Titel (eng)

Two Languages, Two Scripts: Bilingual and Biscriptal Children with and without Reading Difficulties Read and Write in Persian (L1) and Swedish (L2)

Författare

Baran Johansson

Handledare

Professor Eva Lindgren, Umeå universitet. Universitetslektor Maria Levlin, Umeå universitet

Opponent

Professor Emeritus Sven Strömqvist, Lunds Universitet

Institution

Institutionen för språkstudier

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Baran Johansson

Abstract in English:

The main aim of this dissertation was to explore L1 (Persian) and L2 (Swedish) reading and writing of 26 bilingual biscriptal children with and without reading difficulties (RD) (years 4–9). Previous studies have mainly focused on Latin scripts or one alphabetic and one non-alphabetic script with English as L1 or L2.

Linguistic and cognitive skills related to word reading and writing fluency were analysed through standardised tasks across both languages. Regarding writing, each participant completed four tasks in each language, one narrative and one descriptive. Eye and Pen (EP) software was used to collect writing data and study children’s writing fluency and orthographic features that could disrupt writing fluency in each language. Furthermore, the writing of two bilingual children with RD was analysed through a meaning-making analysis. The EP software was used to investigate their writing processes. Moreover, a questionnaire was designed and interviews were conducted to investigate all the participants’ language and literacy usage and practice at home.

The results demonstrated that both bilingual children with and without RD were more fluent writers in their L2 (Swedish) compared to their L1 (Persian). Furthermore, most children were also more efficient readers in Swedish compared to Persian. The results also suggest that orthographic features could negatively affect children’s reading efficiency and writing fluency. Furthermore, the linguistic and cognitive skills that relate to word reading and writing fluency could vary across languages depending on the orthographic features and orthographic depth of each language. The results also suggest that the extent to which bilingual children with RD can use their knowledge about writing in both languages could depend on the type and extent of their difficulties. The results are analysed in relation to previous research and the educational implications are discussed.

Sidan publicerades 2022-02-21 15:36 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-06-03 10:49 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Tvåspråkiga barn kan bli lika skickliga i båda språken 

Buket Öztekins forskning visar att tvåspråkiga barn som har ett mindre ordförråd i svenska än turkiska kan få ett jämförbart ordförråd i båda språken på bara något år. Men det krävs arbete och att barnen kontinuerligt utsätts för svenska.

Tvåspråkighet påverkar hur vi uppfattar känslor

Tvåspråkiga barn kan uppfatta känslor i ansiktsuttryck och tal på andra sätt än enspråkiga barn. Det visar Marie-France Champoux-Larsson som forskat om emotioner i relation till tvåspråkighet.

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari.

Svenska som andraspråk

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska som andraspråk i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen. Delta på plats i Stockholm 29–30 september eller via webbkonferensen 10–24 oktober. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 31 augusti.

Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser

Syftet med Lena Fridlunds avhandling "Interkulturell undervisning - ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser" är att ta reda på hur talet om en åtskild undervisning för vissa elever formuleras och motiveras i dokument och av olika yrkesutövare inom ett grundskoleområde.

Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och svensk skola

I Ann-Christin Torpstens avhandling "Erbjudet och upplevt lärande" får vi lyssna på andraspråkselevers egna berätteler om mötet med svenska som andraspråk och med svensk skola.

Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Jörgen Mattlar undersöker i avhandlingen "Skolbokspropaganda?" bilden av det svenska samhället i läromedel i svenska som andraspråk. Bilden som framkommer är samstämmig - men också skiftande.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer