Tying the knot between faculty development and educational change in clinical settings

Agnes Elmberger har bland annat undersökt kliniska lärares engagemang i pedagogisk utveckling och hur detta påverkas av deras kliniska arbetsplatser inom hälso- och sjukvården.

Fakta
Disputation

2021-11-19

Titel (eng)

Tying the knot between faculty development and educational change in clinical settings

Författare

Agnes Elmberger

Handledare

Professor Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet Erik Björck, Karolinska Institutet Matilda Liljedahl, Karolinska Institutet Juha Nieminen, Karolinska Institutet

Opponent

Jennifer Cleland, University Singapore

Lärosäte

Karolinska Institutet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Clinical workplaces offer important learning experiences for the next generation of health professionals, and clinicians serving as supervisors and educators are a critical determinant of the quality of learning in these settings. However, many clinicians are unprepared for their educational roles, and the complexity and changing nature of health care present substantial challenges that threaten the quality of clinical education. As a way to address these issues, there has been increasing provision of faculty development targeting teaching clinicians. While such initiatives are often appreciated, there are questions regarding their impact on teaching practices and the inadequacy of current research approaches in addressing how faculty development may contribute to change in practice. Yet, such understandings are crucial for faculty development to enhance the quality of teaching.

The overall aim of this thesis was to explore faculty development and educational change in clinical settings. Employing a socio-cultural perspective, it breaks from traditional notions of linear knowledge transfer. Specifically, activity theory was applied to emphasise individuals as acting within social and cultural systems, and four qualitative studies were conducted. Study I explored how clinical educators’ engagement in faculty development was affected by the systems they act within. Study II explored experiences of working with educational change in clinical workplaces from the perspective of clinical educators from two different countries. Study III explored how clinical educators integrated educational innovations developed in a faculty development programme into their clinical workplaces. Lastly, Study IV identified aspects of a faculty development programme that supported participants in working with educational change in practice.

The findings suggest that the tensions between education, research and patient care in clinical settings – where the activity of education is less valued – limit clinical educators’ opportunities for faculty development and educational change. The findings further emphasise educational change as dynamic and collaborative processes that are heavily influenced by workplace context, and thus alludes to the limitations of the concept of knowledge transfer. In contrast, collaborative knotworking is suggested to more rightfully conceptualise how faculty development can contribute to educational change in clinical settings.

Taken together, the findings contribute to the understanding of educational change as dynamic, interactive and influenced by the context in which it unfolds. This has implications for how to design faculty development activities that support participants in working with change in practice, thus moving towards tying the knot between faculty development and educational change in clinical settings.

Sidan publicerades 2021-11-05 09:11 av Susanne Sawander


Relaterat

Lärare kombinerar sociala och kognitiva aspekter vid bedömning

Lärare använder både sociala och kognitiva aspekter i sin bedömning av elevers läsutveckling. Det visar Ulrika B Anderssons avhandling om hur framåtsyftande bedömning används av lärare i tidig läsundervisning.

Fokus på det mätbara i litteraturundervisningen

När det mätbara får allt större betydelse fokuserar svensklärarna mer på språkutveckling, läsförståelse och läsförmåga i skönlitteraturundervisningen – och mindre på elevernas läsupplevelser. Det visar en avhandling av Spoke Wintersparv.

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Årets konferens i Engelska för högstadiet och gymnasiet! Kunniga föreläsare ger dig som undervisar i engelska information om ny forskning, inspirerande verktyg och språklig input för egen del. Delta i Stockholm den 29–30 mars eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 5–22 april, 2022. Innehållet kan också passa för vuxenutbildningen.

Skolbibliotek

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som arbetar med eller i skolbibliotek från förskoleklass till gymnasiet. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten. Bjud med din rektor på webbkonferenser utan kostnad!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskare: Så blir fysiken tillgänglig för fler

En bra fysiklärare öppnar sina elevers ögon och vägleder dem till nya upplevelser i ämnet. På det sättet kan man få fler elever utan akademisk bakgrund att fortsätta till högskolan, menar Anna Danielsson, forskare vid Stockholms universitet.

Instrument för att utveckla lärmiljön i förskolan för barn med autism

I Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas.

Ny rapport visar att barn och ungdomar inte får stöd för depression och ångest

Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig samhällsfråga. Både självrapporterade psykiska besvär och vården av dessa har ökat kraftigt. Trots det är det fortfarande många som inte söker och får vård för depression och ångest. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Forte.

How school leaders can support enhanced rigor in instruction

With the right guidance, teachers can promote students’ independence in the pursuit of challenging goals.

Building a whole child wellness team

Strategies for combining physical, nutritional, and mental health goals in the early grades to improve student engagement and productivity.