Hoppa till sidinnehåll
Bild

(Un)bearable freedom: Exploring the becoming of the artist in education, work and family life

Publicerad:2016-11-15

Sofia Lindström har undersökt betydelsen av utbildning, arbetserfarenheter, samt familjesituation för formandet och omformadet av en professionell konstnärlig identitet.

Författare

Sofia Lindström

Handledare

Professor emeritus Erling Bjurström, Linköpings universitet Dr Marita Flisbäck, Göteborgs universitet

Opponent

Associate Professor Stephanie Taylor, The Open University, Milton Keynes, Storbritannien

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2016-11-25

Titel (eng)

(Un)bearable freedom: Exploring the becoming of the artist in education, work and family life

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle

Abstrakt

Syftet med avhandlingen är att undersöka och förstå tre betydelsefulla sociala kontexter för konstruktionen av en konstnärlig identitet: utbildning, arbete och familj. Avhandlingens material består av intervjuer med alumner från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, undervisande personal på skolan, samt ett enkätmaterial från Konstnärernas riksorganisation KRO/KIF. Teoretiskt utgår avhandlingen från olika forskningsperspektiv på arbete samt diskursiv och narrativ konstruktion av subjektivitet. Avhandlingen påvisar en kontinuerlig konflikt mellan att vara eller att arbeta som konstnär. Den konstnärliga utbildningen positionerar konsten enligt romantisk tradition i motsättning till marknadslogik vilket efter utbildningen skapar en konflikt för konstnären som måste förhålla sig till normer av karriär, överlevnad av arbete och försörjning av familj. Denna konflikt påverkar hur konstnärerna subjektivt förhåller sig till sin konstnärliga aktivitet, totaliteten av sitt arbete och sin roll som anhöriga. Frihetsbegreppet kan förstås relatera till denna konflikt dels genom att utgöra en attraktion till konsten, dels genom att relatera till osäkerhet. I analysen framträdde flera konstnärliga subjektspositioner vilka alla indikerar starka normer av individualism och självtillräcklighet. Dessa kan relateras till ett arbetsliv karaktäriserat av eget ansvar för att hantera osäkerhet. Avhandlingen är därför del i en pågående forskning kring ett arbetsliv i förändring mot atypiska och även mer prekära arbetsförhållanden.

(Un)bearable freedom: Exploring the becoming of the artist in education, work and family life

The aim of this dissertation is to explore and understand three important social contexts for the becoming of an artistic subjectivity: education, work and family life. The empirical data consist of interview material with alumni from the Royal Institute of Art in Stockholm, staff of the institute, and a survey material from the Swedish National Artists Organization (KRO/KIF). Generally, the thesis employs a theory of conflicting understandings of labour as well as the importance of discourses and narratives for the formation of subjects. The contribution of the thesis is the analysis of a continuing conflict between being and working as an artist actualized in the social contexts explored. The arts education encouraged a romanticized understanding of art as unrelated to market value, which clashed against societal norms of career progression, survival and supporting a family. This conflict informed the subjective way in which the respondents related to their activities as artists, workers and relatives. The concept of freedom can be understood as mediating this conflict in the sense of forming the basis of attraction to the arts but also a burden as it relates to insecurity. The analysis found several subjective representations of the artist that indicate strong norms of individuality and self-direction, understood as the outcome of a working life fraught with personal responsibility for coping with insecurity. As such, the thesis is part of ongoing research on changes in working life towards non-standard and sometimes precarious working conditions.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev