Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Understanding digital distraction: A longitudinal study on disruptive everyday media multitasking among diginatives.

Publicerad:2020-04-22
Uppdaterad:2020-09-02

Johanna Maria Linnéa Lindströms forskning visar att unga vuxnas mediemultitasking har ökat. De använder exempelvis mobil media samtidigt som de umgås med vänner eller deltar i en föreläsning.

Författare

Johanna Maria Linnéa Lindström

Handledare

Professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi Professor Malin Brännback Åbo Akademi

Opponent

Professor Mats Edenius, Uppsala universitet

Disputerat vid

Åbo Akademi

Disputationsdag

2020-04-24

Titel (eng)

Understanding digital distraction: A longitudinal study on disruptive everyday media multitasking among diginatives.

Abstrakt

Mobil media har blivit en så gott som oundviklig del av vår vardag. Smarttelefoner, sociala medier och digitala plattformar hjälper oss att hålla kontakt, att hålla oss uppdaterade o.s.v. Samtidigt är våra hjärnor inte utrustade för det informationsöverflöd och den konstanta stimulans som dagens medielandskap erbjuder. Vilka konsekvenser detta leder till för den enskilda individen vet vi ännu inte tillräckligt mycket om, men vi måste bli bättre på att hantera medieflödet i vardagen för att undvika negativa konsekvenser som mentala och fysiska problem. Inom ramen för avhandlingen har totalt närmare 800 mediedagböcker samlats in under åren 2013–2019. Dagböckerna har förts av unga vuxna (födda 1990 och efter), s.k. diginativa eller digitala infödingar. Varje dagbok innehåller dagliga rapporter över medieanvändning under en veckas tid och reflektioner över det egna mediebeteendet. En tydlig trend som identifierats genom att analysera mediedagböckerna är att unga vuxnas mediemultitasking har ökat, d.v.s. att de allt oftare använder fler än en skärm på samma gång, har fler funktioner öppna samtidigt på samma skärm, eller använder mobil media samtidigt som de t.ex. umgås med vänner eller deltar i en föreläsning. Detta påverkar koncentrationsförmågan och upplevs leda till bl.a. rastlöshet, stress, tidshanterings- och sömnproblem. Studien visar också att mediemultitasking i vardagen ofta sker omedvetet och rutinmässigt och upplevs som beroendeframkallande. Det är helt enkelt svårt att låta bli att regelbundet kolla sin telefon, sociala medier, nyhetsflöden o.s.v. Under de senaste åren har dock en mottrend växt fram som visar på ett ökat behov av att lära sig hantera denna form av digital distraktion. Avhandlingens viktigaste bidrag är att uppmuntra alla till ökad medvetenhet kring sitt eget mediebeteende. Ökad förståelse för vilka faktorer och situationer som triggar mediemultitasking är ett viktigt led i att hitta nya strategier för att hantera medieanvändning i vardagen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev