Understanding the social integration of adolescents of foreign origin: Longitudinal investigations of inter-origin friendship formation

Ungdomar med utländsk bakgrund blir generellt inte vän med fler ungdomar med inhemsk bakgrund enbart genom att de träffar ungdomar med inhemsk bakgrund i skolan. Den slutsatsen drar Olav Aronson i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2021-09-24

Författare

Olav Aronson

Handledare

Professor Disa Bergnéhr, Jönköping University Professor Arne Gerdner, Jönköping University Sofia Enell, Jönköping University Michael Wells, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Emma Sorbring, Högskolan Väst

Lärosäte

Jönköping University, Hälsohögskolan

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The present dissertation aims to understand some of the opportunities for, and influences on, the social integration of adolescents of foreign origin in Sweden. Informed by previous research, the dissertation suggests that successful social integration involves friendship formation between peers of similar origins (intra-origin friendship formation) as well as friendship formation between peers of different origins (inter-origin friendship formation). Social integration can be difficult to achieve in practice because most individuals tend to be homophilic and form intra-origin friendships rather than inter-origin friendships.

Four studies based on longitudinal data are presented in the dissertation. The first study seeks to widen the understanding of refugee girls’ friendship formation through a qualitative analysis of interviews with refugee girls. The second study estimates stochastic actor-oriented models to investigate the friendship formation of adolescents with supportive and/or controlling parent-child relationships. The third article presents cross-lagged panel models for the reciprocal longitudinal associations between friendship formation and two forms of leisure: visits to youth centers and participation in structured leisure activities. Finally, the fourth study uses stochastic actor-oriented models to analyze with whom adolescents form friendships when they are involved in different forms of digital leisure, including online communication, video watching, and digital gaming.

The refugee girls in the qualitative study stated that they formed close friendships with family members, such as cousins and siblings, rather than with peers of native origin because they experienced the latter as too dissimilar from themselves. The adolescents in the first quantitative study formed relatively more inter-origin friendships when their parents were supportive and fewer inter-origin friendships when their parents were controlling. According to the third study, visits to youth centers were associated with a larger number of intra-origin friendships among adolescents of foreign origin, while participation in structured leisure activities, such as sports and cultural projects, was related to more friendship formation regardless of origin. The fourth study suggested that native adolescents who were involved in digital gaming formed fewer friendships with native peers and had fewer friends outside of the school class, and foreign adolescents who communicated more online formed fewer friendships with native classmates but more friendships outside of the school class.

All four studies indicate that the social integration of adolescents of foreign origin is not an automatic process that invariably happens when adolescents of different origins are mixed in the same location. When adolescents organize their own social lives away from the involvement of adults, they seem to remain or become more homophilic and form more friendships with peers of their own origin. By contrast, native and foreign adolescents tend to form more inter-origin friendships when adults provide them with support and structured social activities. In other words, the social integration of foreign adolescents seems to require supportive and committed adults, who contribute to facilitating inter-origin friendship formation.

Sidan publicerades 2021-10-04 13:22 av Susanne Sawander


Relaterat

Fler elevröster i mångkulturell historieundervisning

I mångkulturella klasser ger historielärare mer plats för elevernas egna berättelser. Det visar Kenneth Sandelin som forskat om historieundervisning i klassrum där många elever har bakgrund i andra länder.

Orealistisk kursplan i undervisning för nyanlända

Nyanlända elevers olika bakgrund och förkunskaper innebär att kursplanen blir omöjlig för lärarna att följa. Det konstaterar Christina Odenstad, som forskat om samhällskunskapsundervisning för nyanlända elever.

Skolbibliotek Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som arbetar med eller i skolbibliotek från förskoleklass till gymnasiet. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten. Bjud med din rektor på webbkonferenser utan kostnad!

Elevhälsa Webbkonferens

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med och i elevhälsoteam/resursteam. Ta del av föreläsningar om bland annat friskvårdsfaktorer som förebygger ohälsa, aktivt arbete för återgång till skolan samt hur pandemin påverkat eleverna. Välkommen till konferensen som fokuserar på elevhälsoteamets viktiga arbete!

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Rektors pedagogiska ledarskap

Hur kan rektor navigera mellan de olika och ibland motstridiga krav och förväntningar som ställs på pedagogiska ledare? Det är något som forskaren Katarina Ståhlkrantz undersöker i sin bok om pedagogiskt ledarskap.

Forskning för lugnare klassrum

Många lärare kämpar med att få till en lugn klassrumsmiljö. Marcus Samuelsson vid Linköpings universitet medverkar i en rapport om hur lärare kan arbeta för att upprätthålla studieron i klassrummet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Skolforskningsinstitutet.

”Mer fjärr- och distansundervisning kan ge elever ökade möjligheter”

Vanlig fjärr- och distansundervisning blandas i debatten ihop med den nödundervisning i digital form som skolor temporärt införde under pandemin. Det medför rädsla inför en nödvändig utveckling, där fjärr- och distansundervisning behöver få större utrymme än vad reglerna idag tillåter, skriver Anna Åkerfeldt, forskare och process- och projektledare för Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer.

3 ways administrators can show they care about teachers as people

It’s easy for school leaders to get caught up in roles and responsibilities—but it’s important to remember that teachers are more than their job titles.

Lika värde nr 3, 2021 – Tema: Tillgänglig förskola och skola

Tillgänglighet i förskola och skola handlar om att alla barn och elever ska få tillgång, och möjlighet, att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. I det här numret av Lika värde kan du läsa om verksamheter som arbetar långsiktigt, ökar kunskap och använder sin kreativitet för att uppnå det. (pdf)