Ungas samspel i sociala medier – att balansera mellan ansvar och positionering

Den stödjande kulturen är betydligt starkare än den kränkande. Det konstaterar Liselotte Eek-Karlsson i sin studie över ungas samspel i sociala medier. Att ha en trygg social tillhörighet är centralt för ungdomarna och dessa relationer måste vårdas både online och offline.

Fakta
Disputation

2015-10-30

Titel (sv)

Ungas samspel i sociala medier – att balansera mellan ansvar och positionering

Titel (eng)

Young people’s interaction in social media – balancing responsibility and social position

Författare

Liselotte Eek-Karlsson

Handledare

Professor Lena Fritzén, Linnéuniversitetet

Opponent

Professor Anders Persson, Lunds universitet, Fil dr. Linda Reneland-Forsman, Linnéuniversitetet, Fil dr. Susanne Linnér, Linnéuniversitetet

Institution

Institutionen för pedagogik

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Liselotte Eek-Karlsson

Abstract in English:

The growing communication that takes place between young people today causes concern. The purpose of this study is to develop in – depth knowledge of the interaction that young people engage in online. The pedagogic interest is based on an investigation of conditions for social learning and social integration that exist in practice, which unfolds in virtual spaces created by social media. The technology referred to in this thesis is considered to be a social construction, which entails that values circulate between people, technology, and society. The theoretical point of departure is based on a pedagogic theory, which proposes that people develop their ability to cooperate, their social identity, and their understanding of the world through interaction with others. This dissertation includes three studies. The first study investigates support and harassment online (for example, insults). The second study is conducted for the purpose of revealing the discursive patterns in young people’s argumentation, based on a series of interviews. Finally, a text analysis of Facebook’s policy document was performed, with focus on the democratic values that are mediated via this document. The overall result is that considerably more young people feel that they are supported in social media, than those who are harassed. Both a supportive culture and a harassing culture can be defined however. The more often young people support their friends, the more often they find themselves to be the recipient of support. The same relationship pertains for harassing communication. Reciprocity, respect, and being responsible are dominant themes in a close circle of friends. In interaction with friends who are not members of the close circle of friends, communication is characterised by asymmetry and control. The imposition of discipline takes place as a function of both gender and status. The risk of being subject to reprisals is great, if the prevailing system of norms is violated. Young people’s social interaction in virtual spaces tends to be dominated by marketization where strategic behaviour, which primarily is a function of the individual’s social position and profit interest, is observed.

Sidan publicerades 2015-11-03 13:31 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2015-11-13 09:26 av Susanne Sawander


Relaterat

Nätmobbning – ett stort problem

Forskaren Sofie Berne har undersökt hur den utseendefixerade nätmobbningen ser ut och vad eleverna tror att de skulle göra om de blev nätmobbade.

”Internetgenerationen” stressad av it

Många skolungdomar upplever en stress av de krav som ställs på dem att använda it. Det visar Sheila Zimics forskning.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!