Dela:

Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

Fakta
Disputation

2010-12-10

Titel (sv)

Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

Titel (eng)

Young people’s everyday interaction: A sociolinguistic study of six upper secondary school adolescents’ use of speech, writing and interactive media

Författare

Theres Bellander

Handledare

Professor Britt-Louise Gunnarsson, Professor Anna-Malin Karlsson

Opponent

Per Ledin

Institution

Institutionen för nordiska språk

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Theres Bellander

Svenskt abstrakt:

I avhandlingen studeras gymnasieungdomars interaktion med olika personer via olika medier. Tre flickor och tre pojkar från en stadsskola, en landsortsskola respektive en förortsskola har observerats under en vecka vardera i skolan, i hemmet och vid fritidsaktiviteter. Materialet utgörs av fältanteckningar, video- och audioinspelningar samt texter som deltagarna har skrivit. Studiens syfte är att undersöka hur ungdomars språkbruk varierar i förhållande till olika kontexter. Undersökningen behandlar frågor om vilka verksamheter de deltar i, vilka medier de använder och hur dessa används samt hur de uttrycker sig muntligt och skriftligt i olika sammanhang och via olika medier. Undersökningen grundas i sociolingvistisk teoribildning och i verksamhetsteori. Materialinsamlingen har genomförts med etnografiska metoder, och verktyg till analyserna har hämtats från ett brett diskursanalytiskt område.Studien uppmärksammar sambandet mellan vad ungdomar gör socialt och hur de interagerar. En växling av olika språkliga stilar synliggörs då samma personer studerats i olika kommunikativa verksamheter. Ungdomar framstår som en heterogen grupp som ägnar sig åt olika uppsättningar verksamheter. I undersökningen ifrågasätts rådande definitioner och kategoriseringar av ungdomars språkliga stilar och bruk av elektroniska medier. Undersökningen utmynnar i en komplex beskrivning av den dagliga interaktionen. Denna framträder som påverkad av ramarna för kommunikativa verksamheter, av mediernas tekniska förutsättningar samt av individuella faktorer. I samtalsturer, chattinlägg och SMS väljer ungdomarna resurser ur sina individuella språkliga repertoarer för att genom interaktionen uppnå särskilda mål eller konstruera vissa roller.

Sidan publicerades 2010-11-23 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 15:23 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser