Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Uppsatser om insatsfaktorer, antagningar och avkastning på utbildning

Publicerad:2021-11-03
Uppdaterad:2021-12-02

Datoranvändning i skolan är negativt associerat med TIMSS testresultat i ämnena matematik och naturvetenskap, särskilt om datorer används dagligen. Det visar Linn Karlssons forskning.

Författare

Linn Karlsson

Handledare

David Granlund, Umeå universitet, professor Magnus Wikström, Umeå universitet

Opponent

Professor Sandra McNally, University of Surrey

Disputerat vid

Umeå universitet

Disputationsdag

2021-10-22

Titel (se)

Uppsatser om insatsfaktorer, antagningar och avkastning på utbildning

Titel (eng)

Essays on inputs, admissions and returns to education

Uppsatser om insatsfaktorer, antagningar och avkastning på utbildning

Denna avhandling består av en sammanfattning och fyra uppsatser som undersöker utbildningsrelaterade frågeställningar. Uppsats [I] analyserar sambandet mellan datoranvändning i skolor och hemmet och testresultat bland elever i fjärde klass med hjalp av TIMSS data. Datoranvändning i skolan är negativt associerat med testresultaten matematik och naturvetenskap, särskilt om datorer anvands dagligen. Daglig användning hemma har också en negativ koppling till testresultaten, men måttlig användning (veckovis eller månadsvis) har en positiv association. Det finns inga signikanta skillnader mellan ämnen, kön eller länder. Den negativa associationen tenderar att vara särskilt framträdande bland lågpresterande elever. Uppsats [II] studerar antagning till högre utbildning i Sverige. Med hjälp av en regressionsmodell jämfor vi prestationsskillnaden mellan den sist antagna studenten i betygsgruppen gentemot den sist antagna studenten i högskoleprovsgruppen. Studien är baserad på ett urval av 9024 förstaårsstudenter under läsåret 2012/2013. Studenter som ar antagna via betygsgruppen presterar bättre an studenter som ar antagna med högskoleprovet, vilket innebar att en liten omfördelning av studiepositioner till betygsgruppen potentiellt skulle kunna oka prestationsnivån i termer av avklarade högskolepoäng. Uppsats [III] använder samma datamaterial som föregående studie men fokuserar på könsskillnader i högre utbildning. Den centrala frågeställningen är: Finns det några prestationsskillnader mellan man och kvinnor som har samma betyg eller högskoleprovsresultat? För att studera detta använder vi matchningsmetoder som tillåter oss att jämföra manliga och kvinnliga studenter med liknande gymnasiebetyg eller poäng från högskoleprovet. Resultaten visar att båda urvalsinstrumenten underpredikterar kvinnors prestation på universitetet. Om vi tar hänsyn olika typer av studieprogram i matchningen minskar prestationsskillnaderna vilket tyder på att en del av de observerade skillnaderna troligtvis beror på sammansättningen av man och kvinnor på olika program. Vuxenutbildning på gymnasienivå fungerar som en andra chans för de som hoppade av eller inte presterade tillräckligt bra på gymnasieutbildningen. Uppsats [IV] syftar till att undersöka huruvida det lönar sig för komvuxstudenter att studera vidare på universitetet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev