Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning

Publicerad:2017-05-31
Uppdaterad:2017-06-14

Vilka områden framträder som angelägna för pedagoger att förhandla när de realiserar naturvetenskapsundervisning i förskolans praktik? Detta är en av frågorna som Sofie Areljung utforskar i sin avhandling.

Författare

Sofie Areljung

Handledare

Professor Christina Ottander, Umeå universitet Universitetslektor Carina Hjelmér, Umeå universitet

Opponent

Docent Maria Andrée, Stockholms universitet

Disputerat vid

Umeå universitet

Disputationsdag

2017-06-13

Titel (se)

Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning

Titel (eng)

Outside the science box : knowledge production, time, and matter in preschool science teaching

Institution

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Outside the science box : knowledge production, time, and matter in preschool science teaching

The aim of this thesis is to contribute knowledge on conditions for science teaching in preschool. While Swedish preschool practices commonly build on children’s subjective experiences, scientific knowledge production is often associated with objectivity and detachedness. Seen from that perspective, tensions may occur when the knowledge cultures of preschool and science meet, as when science teaching is implemented in preschool. This thesis seeks to explore issues that are crucial for teachers to negotiate when they implement science teaching in preschool.

The thesis includes five articles that build on empirical data in the form of teachers’ talk (interviews, focus group discussion, project meetings) and observation data from preschool practice. The data analyses draw on various theoretical perspectives, including communities of practice and feminist critique of science as well as theoretical concepts connected to framing and agential realism.

The main result is that it is crucial, to teachers’ implementation of science teaching in preschool, that science content is open to children’s contributions. Further, the results show that teachers integrate several different forms of knowledge production when working with science content in practice. For example, observations and systematic investigations are combined with imagination and children’s bodily experiences. This goes against the presumed tensions between the knowledge cultures of preschool and science. However, tensions between the knowledge cultures are indicated by teachers’ unwillingness to interfere with children’s investigative processes or ideas about science content by relating children’s ideas to scientific explanatory models. Seen from a teacher’s perspective, it appears to be unproblematic to leave children’s ideas about science content unresolved, compared to leaving children’s ideas about social relations and other content unresolved.

Drawing on the results, I discuss teaching beyond the limited material and temporal dimensions of the science box, which emerges as a metaphor when teachers describe a way of teaching that they are not comfortable with. Further, I suggest that the concept working theories, which addresses children’s tentative ideas about relations in their surrounding world, be introduced in preschool science teaching, to ease the perceived conflict between children’s ideas about science and scientific explanatory models.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev