Utsatthet och sexuell hälsa: en studie om unga på statliga ungdomshem

Tvångsomhändertagna ungdomar tar större sexuella risker än andra unga, visar Malin Lindroths avhandling, som också har tagit fram en målgruppsanpassad modell för sex- och samlevnadsundervisning.

Fakta
Disputation

2013-12-12

Titel (sv)

Utsatthet och sexuell hälsa: en studie om unga på statliga ungdomshem

Författare

Malin Lindroth

Handledare

Professor Lotta Löfgren Mårtenson

Opponent

Docent Inga Tidefors, Göteborgs universitet

Institution

Fakulteten för hälsa och samhälle

Lärosäte

Malmö högskola

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Malin Lindroth

Svenskt abstrakt:

Forskningsprojektet handlar om unga som vistas på statliga ungdomshem, sexu­ a litet och sexuell hälsa samt sexualkunskap. Svensk forskning är sparsam men internationella studier visar att motsvarande grupp har sämre sexuell hälsa än jämnåriga. Enligt svensk skollag ska sex och samlevnadsundervisning erbjudas alla unga. Denna ska upplevas som relevant av dem den adresserar, och vara promotiv snarare än preventiv. Forskningens syfte är därför att öka kunskapen om unga på statliga ungdomshem och deras sexuella hälsa, samt att ta fram och inhämta deras synpunkter på en modell för sex och samlevnadsundervisning.

I en enkät respektive intervjustudie söks kunskap om sexuell hälsa i ungdoms­ gruppen (Artikel I III). Här framträder ett sexuellt risktagande och en sexuell utsatthet, men även att chansen till något positivt övertrumfar risker. Likaså framkommer att de unga är mer risktagande, och utsatta, än jämnåriga. I fokus gruppsintervjuer med unga på statliga ungdomshem presenteras och diskuteras ett förslag på en undervisningsmodell. Resultaten visar att de bedömer den som relevant, och de insamlade synpunkterna används för att ytterligare målgrupps­ anpassa modellen (Artikel IV). Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv under söks gruppbaserad rationalitet bakom risktagandena. Studien låter ungdomarnas röster bli hörda och avser att ge en nyanserad bild av komplexiteten bakom deras sexuella risktaganden. En bild där vinster med osäkert sex tillåts ta plats. Resultaten är av intresse för dem som arbetar med socialt utsatta unga inom fält där kunskap om forskningsområdet saknas.

Sidan publicerades 2014-01-24 15:17 av John Miller
Sidan uppdaterades 2014-04-22 16:32 av John Miller


Skolportens digitala kurser
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Mer undervisning på fritids när högre krav ställs på fritidshem

Tiden då frilek utgjorde hela eller större delen av fritidsverksamheten är förbi. Numera ska fritidshemmen innefatta mer undervisning och utbildning och vara ett komplement till det eleverna lär sig i klassrummet under skoltid. Björn Haglund, docent i barn- och ungdomsvetenskap, forskar om fritidshemmens uppdrag.

Godtycklighet i litteraturundervisningen hotar läsupplevelsen

Undervisningen av skönlitteratur på gymnasiet präglas i stor utsträckning av mätbarhet och enskilda lärares prioriteringar. Utrymmet för elevens läsupplevelse är beroende av individuella lärarinitiativ snarare än centrala styrdokument. Det visar en avhandling av Spoke Wintersparv vid Umeå universitet, som undersöker läsupplevelsens roll i litteraturundervisningen.

Flickors rop på hjälp

Flickor med adhd och autism osynliggörs. De får diagnos senare än ­pojkar och dålig respons när de själva söker hjälp. Psykologen Maria Bühler upprörs över deras ­långvariga psykiska lidande.

”Leda klassrummet i en pandemi – ett jätteexperiment”

Det kan vara en utmaning, att äga klassrummet. Att äga det på distans är inte enklare. Att leda i klassrummet har heller inte fått den uppmärksamhet det ­förtjänar trots att det handlar om ditt hantverk som lärare. Men nu börjar det röra på sig.

Stort tapp för elevernas inlärning under pandemins skolstängningar

Elever i grundskolan lärde sig lite eller ingenting när de studerade hemma under den tid skolan var stängd på grund av coronapandemin. Det visar en ny studie från forskare på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och University of Oxford som jämfört nederländska elevers skolresultat med tidigare år. Eleverna som drabbades värst var de med lägre utbildade föräldrar.