Vad händer i själva verket?: Om styrning och handlingsutrymme i Skolverket under åren 1991–2014

Eva Maria Magnusson har studerat hur olika former av styrning påverkar handlingsutrymmet för olika nivåer i en myndighet - Skolverket.

Fakta
Disputation

2018-06-04

Titel (sv)

Vad händer i själva verket?: Om styrning och handlingsutrymme i Skolverket under åren 1991–2014

Författare

Eva Maria Magnusson

Handledare

Anders Forssell, Uppsala universitet Docent Anders Ivarsson Westerberg, Södertörns högskola

Opponent

Docent Magnus Frostenson, Handelshögskolan Örebro universitet

Institution

Företagsekonomiska institutionen

Lärosäte

Uppsala univeristet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Eva Maria Magnusson

Abstract in English:

This thesis deals with questions of governance, control and discretion in state agencies. It is grounded on a case study of the Swedish National Agency for Education (Skolverket), from its prelude in the late 1980s, to its start in 1991, through several governments, seven ministers and four direktor generals, up tp 2014.

The empirical part of the thesis follows the periods of the four director generals. The study is based on a vast number of documents, supplemented with interviews. For the analysis, a model of governance and control was condensed from the literature. This model attempts to cover both the political governing of agencies and the internal organizational control of agencies. This model was furthermore developed into three ideal type control styles: Old public management/ Agency, New public management/ Actor, and New public governance/ Arena.

Analysis showed that Skolverket started out as a new type of agency, resembling the ideal type of NPG/ Arena, but over time, with an increasing pressure from the political level, it gradually turned into a more “normal” state agency, at one period resembling the ideal type of NPM/ Actor but finally becoming more similar to the ideal type of OPM/ Agent, however with still strong internal traits of an Arena.

Further analysis showed that the actual governance and control featured several crucial characteristics that proved to be of importance for the amount of discretion left for the directors and officials of the agency. These characteristics were the degree of 1) unified or plural value systems, 2) partial or comprehensive use of control “tools”, and 3) high or low degree of specificity. These three characteristics were combined into eight different types of roles, each with a specific type and level of discretion, from the most restricted (“Authoritarian”) to the most unrestricted (“Laissez-faire”) and six other roles in between. It is proposed that this scheme of roles form a novel way of analysing the level and distribution of discretion in agencies.

Sidan publicerades 2018-05-15 14:01 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-06-18 14:15 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Så skapas rektors pedagogiska ledarskap

Synen på rektors ledarskap är nära länkad till förändringar i skolpolitiken, visar Katarina Ståhlkrantz i sin avhandling. Nu har den valts till lärarpanelens favorit.

Mer jobb för förstelärare – men ingen extra tid

Att vara förstelärare innebär ofta mer arbete – men bara 10 procent av lärarna får minskad undervisningstid. Det bekräftar ny forskning.

Tydlighet och inkludering ger trygghet och självförtroende

Lunchrasten är slut. Eleverna kommer in i klassrummet där Ida Jonsson och Maria Pettersson tar emot för en mattelektion i halvklass. De arbetar strukturerat med tydlighet och inkludering och det ger eleverna trygghet och självförtroende.

How states compare on STEM education

A new, interactive national report called the STEM Opportunity Index – developed by the National Math and Science Initiative, SRI International and 100Kin10 – compares how states are supporting STEM education based on 10 indicators. NMSI CEO Bernard Harris says the goal is for states to use the data to improve STEM education.

How Dungeons & Dragons can help kids develop social-emotional learning skills

Playing a cooperative role-playing game like Dungeons & Dragons can have the added benefit of helping kids develop social emotional skills.