Valfrihetens geografi och rationella gymnasieval: En experimentell studie om elevers preferenser vid val av skola

Genom att belysa elevers preferenser vid val av gymnasieskola bidrar Mikael Thelins avhandling  till en ökad förståelse för hur eleverna tänker kring sitt gymnasieval.

Fakta
Disputation

2019-09-19

Titel (sv)

Valfrihetens geografi och rationella gymnasieval: En experimentell studie om elevers preferenser vid val av skola

Författare

Mikael Thelin

Handledare

Docent John Östh,Uppsala universitet Professor Roger Andersson, Uppsala universitet Docent Johan Håkansson, Högskolan Dalarna

Opponent

Professor Mats Lundmark, Örebro universitet

Institution

Kulturgeografiska institutionen

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Mikael Thelin

Abstract in English:

The increased possibility to choose school and adaption of market mechanisms has created a Swedish upper secondary school market that exhibits spatial variations. However, in the general political and medial debate on choices in the educational sector of today, geography has come to have a hidden place. Based on the rational choice theory, the reform proponents have taken for granted that students’ preferences reflect the quest for the best school of knowledge. Studying students’ preferences is thus central to be able to highlight the importance of the freedom-based reforms in the publicly founded sector.

The aim of this thesis is to examine students’ preferences for attributes that are central to the choice of upper secondary school. A further purpose is, based on the preferences, to examine the reform-bearing rational choice theory. The empirical data is based on a feasibility study conducted on 587 students in Halmstad and on a larger national study with data from 1440 students. The national study is carried out on 16 different schools, divided into 12 different municipalities.

The results of the thesis show that the students’ preferences are characterized by both academic and non-academic considerations. In other words, the students’ academic preferences have competition from other, non-academic preferences that also are of importance for the students and therefor affect how attractive a school is considered. Further, there are differences in preference between the students and it is mainly their grades that correlate with these differences. The study also shows that there are small differences between the students’ preferences that can be related to their spatial context.

The fact that students’ preferences do not fulfill the expectations in the underlying and reform-bearing theory, raises the question of how the educational producers and the students use choices to design the school market. There is a fundamental positive value in being able to choose and people in general want to be free and self-determined. For both the individual and the knowledge society, it is, however, crucial that the freedom of choice is not used to deselect knowledge. In this context, understanding of students’ preferences is important.

Sidan publicerades 2019-09-03 11:06 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-10-21 11:59 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Svårigheter med Matematiklyftet

Veronica Sülau har forskat om vad som händer när ett nationellt kompetensutvecklingsprogram som Matematiklyftet landar i verkligheten. Nu har hennes avhandling valts ut av lärarpanelen som Skolportens favorit.

Krönika: Tiga är silver – tala är guld

När rektor lägger fram nya funderingar på arbetssätt är tiga silver och tala är guld. Det skriver Skolportens gästkrönikör Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare.

Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Varför går det inte bättre för eleverna i vår gymnasieskola – trots att vi deltagit i fortbildningar, blivit föremål för Samverkan för bästa skola, digitaliserat skolan, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt? Dessa frågor ställde sig lärarna, skolledarna och kommunledningen och gav i uppdrag till Ifous, att i samarbete med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh, genomföra en fördjupad nulägesanalys. (pdf)

The community programme coaching autistic pupils, their parents and teachers at mainstream Hong Kong schools

Number of pupils with autism spectrum disorders in mainstream public schools is up from 2,050 in 2010 to 8,710 in 2018. One programme is helping teachers, carers and students to adapt.

Konflikt på jobbet? Så löser du den bäst

En konflikt är beviset på att något nytt är på gång. Och det kan leda till något bra. För utan konflikt – ingen utveckling.