Validität und schriftliche Sprachkompetenz: Eine Studie zur Bewertung schriftlicher Leistungen im Fach Deutsch an schwedischen Schulen

Maria Håkansson Ramberg har undersökt vilka aspekter som lärare fäster avseende vid i sin bedömning, hur god lärares samstämmighet är och i vilken mån svenska elever uppnår förväntad nivå i språket tyska på gymnasiet.

Fakta
Disputation

2021-12-17

Titel (eng)

Validität und schriftliche Sprachkompetenz: Eine Studie zur Bewertung schriftlicher Leistungen im Fach Deutsch an schwedischen Schulen

Författare

Maria Håkansson Ramberg

Handledare

Proferssor Frank Thomas Grub, Uppsala universitet Professor Gudrun Erickson, Göteborgs universitet

Opponent

Prof. Dr. Eva Breindl, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Institution

Institutionen för moderna språk

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande

Abstract in English:

Validity is a fundamental aspect of quality within the field of testing and assessment. Despite this fact, little research has been conducted on the validity of written assessment in a Swedish educational context and even less regarding assessment in an additional foreign language. In particular, there is little work on teachers’ scoring and the relation between ratings of students’ performances in upper secondary education and the external reference levels of the CEFR, the widely used framework from Council of Europe.

Against this background, the present study was designed with the aim of examining the validity of the assessment of students’ written language proficiency in German at different steps according to the Swedish school system. The focus is on (1) raters’ construct conceptualisation, (2) inter-rater consistency of the Swedish raters, and (3) the relationship between Swedish ratings and ratings at a B1 level of the CEFR. The student data comprise 60 texts written in L2 German by Swedish upper secondary school students in courses aiming for three different steps of the national curriculum. The essays were scored by (a) students’ own teachers, b) external Swedish raters using Swedish national performance standards and (c) external CEFR raters in terms of the B1 level of the CEFR. Analysis of scores and rater comments were based on qualitative and quantitative methods, for example qualitative data analysis (QDA) and descriptive, correlational and reliability statistics.

The results were analysed in relation to theoretical concepts of validity and central validation frameworks. The findings show that raters pay attention to a wide range of aspects in students’ written proficiency, although, to some extent, different interpretations of how student texts should be evaluated in relation to the national performance standards and a tendency to comment more on certain aspects could be observed. Analyses of inter-rater consistency indicate that the ablitity of Swedish raters to rank students’ performances is satisfactory, but that there are challenges in reaching general agreement, especially for intermediate and higher scores. Additionally, the results suggest that a pass level of Tyska 5 at upper secondary school is roughly equivalent to a B1-level of the CEFR. Finally, the thesis highlights the importance of rater training and discussions about assessment as part of strengthening teachers’ professional assessment competence. By exploring validity from different perspectives, the study provides a more complete picture of learner written assessment in an additional foreign language in Sweden and contributes to a deepened conceptual understanding of validity aspects within a Swedish educational context.

Sidan publicerades 2022-01-14 08:54 av Susanne Sawander


Relaterat

Digital kurs med Klara Härgestam – Trygga talare i svenska!

I den här kursen får du effektiva verktyg och gott om konkreta övningar som stärker elevernas retoriska förmåga och skapar mod och lust att vilja tala. Du får kunskap om hur eleverna blir tryggare i gruppen, i sig själva och i värderingen av sin prestation vid muntliga framföranden. Kursintyg ingår!

Många läser språk men stor skillnad mellan kön och klass

De moderna språkens kris förefaller vara på väg att vända, aldrig har så många elever läst språk i grundskolan. Men det finns stora skillnader, både regionalt, mellan kön och sociala klasser, visar Josefine Krigh i sin avhandling.

Känsla av utveckling motiverar till språkstudier

Känslan av att utvecklas och verkliga möten med människor som talar språket - detta är starka drivkrafter bakom studier av moderna språk. Erik Cardelús har forskat om vad som motiverar språkstuderande och fann bland dessa elever även en stor reslust och nyfikenhet på omvärlden .

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Årets konferens i Engelska för högstadiet och gymnasiet! Kunniga föreläsare ger dig som undervisar i engelska information om ny forskning, inspirerande verktyg och språklig input för egen del. Delta i Stockholm den 29–30 mars eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 5–22 april, 2022. Innehållet kan också passa för vuxenutbildningen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Ny forskning: Aktiv inlärning är bättre för minnet

Aktiva lärandemetoder skapar högre aktivitet i områden i hjärnan som är viktiga för återaktivering av inlärda minnen jämfört med passiva inlärningsmetoder, visar ny forskning.

Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar pedagogikforskaren.

Medborgarna och skolan efter trettio år med valfrihet: maktutredningens medborgarundersökning i 2020 års version

I denna artikel redovisas resultatet av 2020 års skolundersökning av medborgares, tillika vårdnadshavares, relation till skolan som samhällsinstitution. (pdf)

Efterfrågad kunskap om hot och våld i skolan

Hur kan skolan hantera situationer där lärare utsätts för hot och våld? Det ska två forskare vid Göteborgs universitet undersöka. De kommer bland annat att titta på hur olika strategier kan hjälpa vid olika typer av hotfulla eller våldsamma situationer.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.