Värsta bästa skolan – Om unga i förorten och segregation i skolan

Jonas Lindbäck har undersökt meningsbärande strukturer och kulturella mönster som framträder i mötet mellan eleverna och mellan elever och lärare på en specifik skola.

Fakta
Disputation

2021-06-17

Titel (sv)

Värsta bästa skolan – Om unga i förorten och segregation i skolan

Författare

Jonas Lindbäck

Opponent

Professor Anna Lund, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande

Abstract in English:

This thesis addresses education and schooling for youth in a disadvantaged neighbourhood in Gothenburg, Sweden. Over the last two decades or so we have seen an increasing difference in students’ performance and background between schools in Sweden. Schools in disadvantaged neighbourhoods in the metropolitan areas are affected the worst, and in some of these schools about half of the students lack upper secondary qualifications. This thesis builds upon data from one of these schools called Björkskolan. The overall aim of this study is to investigate what it means to be a student at Björkskolan and what significance the school and education has for the students. The following questions are examined: How do schooling and education acquire meaning for the students? How do the students describe their own opportunities and limitations in relation to school and education, and what are the different student positions that emerge in everyday school life? How do teachers and students view the learning that occurs at the school and the conditions in which it takes place? The study is based on ethnographic fieldwork that took place over a one-year period with students in 8th and 9th grade. Besides fieldnotes, interviews with students, teachers and school staff form the basis for the analysis. Theoretically, the thesis primarily draws from urban theory on territorial stigmatization and postcolonial influenced theories on difference and othering. In summary, the results show how the students negotiate representations of their school and their neighbourhood, and how they create alternative representations that question the dominant perceptions. The teachers and school staff are, just like the students, affected by the structural conditions in the segregated city, and this has implications for teaching as well as other aspects of daily life and work in Björkskolan. Furthermore, the study demonstrates how the students position themselves as learning subjects in different ways, and that anti-school culture explanations for poor school results can neither be attributed to the girls or the boys. On the contrary, the students show a positive attitude towards education and identify strongly with the school.

Sidan publicerades 2021-06-16 09:33 av Susanne Sawander


Relaterat

Skolsegregation påverkar relationer och arbetsliv

Att ha skolkamrater från sitt eget ursprungsland påverkar både framtida karriär och val av partner. Det visar Debbie Lau som forskat om skolsegregationens konsekvenser.

Betyg påverkar val av gymnasieskola

I val av gymnasieskola lägger elever med högre betyg större vikt vid skolans rykte än de med lägre betyg. Det är ett resultat i Mikael Thelins forskning om vilka preferenser som kan ha betydelse när elever söker till gymnasiet. 

Religionskunskap Webbkonferens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i religionskunskap på högstadiet och gymnasiet! Ta del av forskning kring hur vi kan undervisa om tro och vetande, etisk kompetens, kontroversiella frågor och världsreligionernas respons på globaliseringen.

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferensen vänder sig till dig som arbetar med och i elevhälsoteam/resursteam såsom skolläkare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och kurator. Ta del av föreläsningar om aktuell forskning och praktiska exempel som berör elevhälsoteamets viktiga arbete. Välkommen!

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser