Victimization, Prevalence, Health and Peritraumatic Reactions in Swedish Adolescents

Nikolas Aho har undersökt riskfaktorer och förekomst av emotionellt, fysiskt och sexuellt våld bland gymnasieungdomar.

Fakta
Disputation

2016-12-08

Titel (eng)

Victimization, Prevalence, Health and Peritraumatic Reactions in Swedish Adolescents

Författare

Nikolas Aho

Handledare

Professor emeritus Carl Göran Svedin, Linköpings universitet Dr. Ingbeth Larsson, The Swedish Schools Inspectorate Dr. Marie Proczkowska Björklund, Linköpings universitet

Opponent

Professor David Finkelhor, University of New Hampshire, UK

Institution

Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The aim of this thesis was to expand the knowledge of victimization in children and youth in Sweden. Victimization, prevalence, health and peritraumatic reactions were explored in a cross sectional, representative sample of 5,960 second grade high school students in Sweden. A computerized survey was developed and administered in class room setting.

Lifetime victimization was found in 84.1% of the sample (m=83.0%, f=85.2%), and, in relation to the five domains, 66.4% had experienced conventional crime, 24% child maltreatment, 54.4% peer and sibling victimization, 21.8% sexual victimization, and 54% had experienced witness victimization. Females experienced significantly more child maltreatment, peer and sibling victimization, sexual victimization, and witnessed victimization, males more conventional crime (p<0.001). Using logistic regression risk factors for victimization were confirmed by a significant increase OR regarding gender, environment and lack of both parents.

Symptoms (TSCC), were clearly associated with both victimizations per se and the number of victimizations. The results indicated a relatively linear increase in symptoms with an increase in number of events experienced. Mental health of the polyvictimized group was significantly worse than that of the non-polyvictimized group, with significantly elevated TSCC scores (t<0.001). Hierarchical regression analysis resulted in beta value reduction when polyvictimization was introduced supporting the independent effect on symptoms. Social anxiety was found in 10.2 % (n = 605) of the total group (n = 5,960). A significant gender difference emerged, with more females than males reporting social anxiety. Elevated PTSS was found in 14.8 % (n=883). Binary logistic regression revealed the highest OR for having had contact with child and adolescent psychiatry was found for the combined group with social anxiety and elevated PTSS (OR = 4.88, 95 % CI = 3.53–6.73, p<001). Significant associations were also found between use of child and adolescent psychiatry and female gender (OR = 2.05, 95 % CI = 1.70–2.45), Swedish birth origin (OR = 1.68, 95 % CI = 1.16–2.42) and living in a small municipality (OR = 1.33, 95 % CI = 1.02–1.73).

Mediation models used peritraumatic reactions (PT): total, physiological arousal (PA), peritraumatic dissociation (PD), and intervention thoughts (IT) and JVQ and TSCC. Of the n=5,332 cases, a total of n=4,483 (84.1%) reported at least one victimizing event (m = 83.0%, f = 85.2%). Of these, 74.9% (n=3,360) also experienced a PT reaction of some kind. The effect mediated by PT tot was b= 0.479, BCa CI [0.342 – 0.640], representing a relatively small effect of 7.6%, κ2=0.076, 95% BCa CI [0.054- 0.101]. The mediating effect of JVQ on TSCC was mediated by PD more for males (b=0.394 BCa CI [0.170-0.636]) than for females (b=0.247, BCa CI [0.021-0.469]). The indirect effect of the JVQ on the TSCC tot mediated by the different PT reactions was significant for PD (b=0.355, BCa CI [0.199- 0.523]. In males a mediating effect of PD could be seen in the different models, while females had a more mixed result. IT did not show any indirect effect in males, but had a mixed effect for females.

The empirical findings in this thesis lead to the conclusion that victimization is highly prevalent in children and youth and is related to health issues. The association of victimization on symptoms was mediated by peritraumatic reactions. Using a comprehensive instrument such as the JVQ provides the researcher or clinician the opportunity to acquire more complete measurement and also makes it possible to identify polyvictimization, a high-level category of events with severe impact on health.

 

Sidan publicerades 2016-11-30 11:40 av Susanne Sawander


Relaterat

Känslor och relationer styr pojkars uppfattning om den egna hälsan

Tonårspojkar ser på sin hälsa främst utifrån sociala, relationella och emotionella faktorer. Samtidigt vittnar många om att de inte har någon att prata med om djupare frågor, säger Eva Randell som har forskat i ämnet.

Barn och ungdomar tiger om misshandel

Elevhälsan har en betydelsefull roll när det gäller barn och unga som utsätts för misshandel. Men professionella måste våga fråga, för barn och ungdomar berättar oftast inte själva om sin utsatthet, understryker Carolina Jernbro som forskat i ämnet.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

Mikael Hallenius avhandling "Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004" analyserar historieämnets plats i det svenska skolsystemet ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv.

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår

Syftet med Ulrika Magnussons avhandling "Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår" är att beskriva och jämföra skriftspråksutvecklingen hos en­ och flerspråkiga elever i de övre tonåren.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities

Margareta Adolfssons avhandling "Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities" fokuserar på vardagssituationer för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Decision-making in health issues: Teenagers’ use of science and other discourses

Syftet med Mats Lundströms avhandling "Decision-making in health issues: Teenagers' use of science and other discourses" är att utveckla kunskap om unga individers resonemang och hur de motiverar sina ställningstaganden avseende tillförlitlighet och beslutsfattande i frågor med anknytning till hälsa.

”Vi har nästan blivit för bra”: lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Syftet med Ingrid Granboms avhandling ""Vi har nästan blivit för bra": lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik" är att beskriva och analysera lärarnas konstruktion av mening och vardagskunskap beträffande förskolan som pedagogisk praktik.

Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Magasin Skolporten
Nytt nr ute 5/12!

Nytt nr ute 5/12!

Tema: Inkludering. Stor intervju med Gloria Ray Karlmark. Prova på-pris: 2 nr/99 kr!

Bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Hattie vill synliggöra lärandet

Utbildningsforskaren John Hattie besökte i början av november Stockholm. Vid ett besök på utbildningsförvaltningen mötte han rektorer på skolor som deltagit i utbildningar i Hatties metod Visible learning (synligt lärande).

Han varnar för hemgjorda läromedel

Kvalitet och likvärdighet kräver bra läroböcker. De minskar också lärares arbetsbörda. Det hävdar bedömningsforskaren Tim Oates.

Anette Jahnke: Tappa inte tempot med praktiknära skolforskning

I förra veckan avgick Lena Adamsson som direktör för Skolforskningsinstitutet. Skälet anges vara bristande politiskt stöd då institutets resurser inte ökats – trots att regeringen talar om vikten om forskningsanknytning i skolan. Anette Jahnke undrar hur man trots allt kan hålla tempot uppe för den praktiknära skolforskningen.

En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet

Hur vanligt är det med övergrepp på nätet? Hur mår de barn som blivit utsatta? Kan ett övergrepp som sker på nätet få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet? Vad säger forskningen? Läs rapporten från Stiftelsen Allmänna Barnhuset här (pdf).

Möter explosivitet med empati

Ross Greene tror inte att bestraffningar är utvecklande för vare sig barn eller vuxna. Hans tankar om empatiskt bemötande praktiseras inom bland annat skola, psykiatri och kriminalvård.