What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics

Fakta
Disputation

2010-08-27

Titel (sv)

Vad lär eleverna och vad görs möjligt för dem att lära? – Professionella insikter om undervisning och lärande funna och delade av lärare i matematik

Titel (eng)

What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics

Författare

Angelika Kullberg

Institution

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Angelika Kullberg

Svenskt abstrakt:

Denna avhandling har tillkommit utifrån ett intresse av att bättre förstå relationer mellan undervisning i matematik och elevers lärande. Marton et al. (2004) menar att om man har för avsikt att förbättra elevernas möjlighet att lära, så måste man ta hänsyn till vad eleverna skall lära och den förmåga de skall utveckla. Flera forskare anser att det som eleverna skall lära innehållet i undervisningen har åsidosatts inom forskning och skolutveckling på senare år och istället har elevens lärande och sökande efter kunskap på egen hand betonats (Hiebert et al., 1997; Lobato et al., 2005). Lärarens betydelse för elevernas lärande har tonats ned, vilket enligt Chazan och Ball (1999) kan ha hindrat lärare från att ta en aktiv roll i elevernas lärande. I avhandlingen görs antagandet att lärarens undervisning påverkar elevernas lärande (Nuthall, 2004). Avhandlingen undersöker vad eleverna lär utifrån den undervisning som eleverna erbjuds. Utgångspunkten för avhandlingen är tidigare studier, genomförda av lärare som arbetat tillsammans med att systematiskt studera sin undervisning, genom att försöka ta reda på vad eleverna behöver få möjlighet att erfara för att lära sig det som lärarna avsett. Studierna prövar om denna kunskap, funnen av lärare i en situation, kan kommuniceras och användas av andra lärare. I avhandlingen analyseras två studier om lärande i matematik, en om rationella tal och en om addition och subtraktion av negativa tal.

Sidan publicerades 2010-06-10 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 09:22 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

Skolornas intagning segregerar eleverna

Olika intagningsregler till gymnasieskolan påverkar segregationen bland eleverna. Effekten är mindre än för andra faktorer, men ändå tydlig. Det visar en ny studie skriven av forskare vid Linköpings universitet.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!