What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics

Fakta
Disputation

2010-08-27

Titel (sv)

Vad lär eleverna och vad görs möjligt för dem att lära? – Professionella insikter om undervisning och lärande funna och delade av lärare i matematik

Titel (eng)

What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics

Författare

Angelika Kullberg

Institution

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Angelika Kullberg

Svenskt abstrakt:

Denna avhandling har tillkommit utifrån ett intresse av att bättre förstå relationer mellan undervisning i matematik och elevers lärande. Marton et al. (2004) menar att om man har för avsikt att förbättra elevernas möjlighet att lära, så måste man ta hänsyn till vad eleverna skall lära och den förmåga de skall utveckla. Flera forskare anser att det som eleverna skall lära innehållet i undervisningen har åsidosatts inom forskning och skolutveckling på senare år och istället har elevens lärande och sökande efter kunskap på egen hand betonats (Hiebert et al., 1997; Lobato et al., 2005). Lärarens betydelse för elevernas lärande har tonats ned, vilket enligt Chazan och Ball (1999) kan ha hindrat lärare från att ta en aktiv roll i elevernas lärande. I avhandlingen görs antagandet att lärarens undervisning påverkar elevernas lärande (Nuthall, 2004). Avhandlingen undersöker vad eleverna lär utifrån den undervisning som eleverna erbjuds. Utgångspunkten för avhandlingen är tidigare studier, genomförda av lärare som arbetat tillsammans med att systematiskt studera sin undervisning, genom att försöka ta reda på vad eleverna behöver få möjlighet att erfara för att lära sig det som lärarna avsett. Studierna prövar om denna kunskap, funnen av lärare i en situation, kan kommuniceras och användas av andra lärare. I avhandlingen analyseras två studier om lärande i matematik, en om rationella tal och en om addition och subtraktion av negativa tal.

Sidan publicerades 2010-06-10 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 09:22 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Specialpedagogik för grundskolan
  Tillgänglig på webben 18–31 maj

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen till en webbkonferens för dig som möter elever på grundskolan som är i behov av särskilt stöd! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Krönika: Rektor som flaskhals?

Ett problem med alla förekommande förväntningar är att rektor tydligt pekas ut som ansvarig. Det är lätt att uppfatta – särskilt för den oerfarne rektorn – att du måste ta dig an situationen själv, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare, som har ett enkelt råd.

Ändringar om sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna

Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn och undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer utom i vuxenutbildningen. Det är några av ändringarna i läroplanerna som ska tillämpas från höstterminen 2022.

Säger bilden mer än tusen ord?

Ny forskning hjälper elever att förstå diagram om viktiga samhällsfrågor.

Uppdrag om regionalt tillväxtarbete

Avrapportering av uppdraget att redovisa och analysera genomförda insatser för Skolverkets medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Det går att minska studieavbrotten

Mellan 2012 och 2018 drev SKL metod- och strukturpåverkansprojektet Plug In, tillsammans med åtta regioner.