What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics

Fakta
Disputation

2010-08-27

Titel (sv)

Vad lär eleverna och vad görs möjligt för dem att lära? – Professionella insikter om undervisning och lärande funna och delade av lärare i matematik

Titel (eng)

What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics

Författare

Angelika Kullberg

Institution

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Angelika Kullberg

Svenskt abstrakt:

Denna avhandling har tillkommit utifrån ett intresse av att bättre förstå relationer mellan undervisning i matematik och elevers lärande. Marton et al. (2004) menar att om man har för avsikt att förbättra elevernas möjlighet att lära, så måste man ta hänsyn till vad eleverna skall lära och den förmåga de skall utveckla. Flera forskare anser att det som eleverna skall lära innehållet i undervisningen har åsidosatts inom forskning och skolutveckling på senare år och istället har elevens lärande och sökande efter kunskap på egen hand betonats (Hiebert et al., 1997; Lobato et al., 2005). Lärarens betydelse för elevernas lärande har tonats ned, vilket enligt Chazan och Ball (1999) kan ha hindrat lärare från att ta en aktiv roll i elevernas lärande. I avhandlingen görs antagandet att lärarens undervisning påverkar elevernas lärande (Nuthall, 2004). Avhandlingen undersöker vad eleverna lär utifrån den undervisning som eleverna erbjuds. Utgångspunkten för avhandlingen är tidigare studier, genomförda av lärare som arbetat tillsammans med att systematiskt studera sin undervisning, genom att försöka ta reda på vad eleverna behöver få möjlighet att erfara för att lära sig det som lärarna avsett. Studierna prövar om denna kunskap, funnen av lärare i en situation, kan kommuniceras och användas av andra lärare. I avhandlingen analyseras två studier om lärande i matematik, en om rationella tal och en om addition och subtraktion av negativa tal.

Sidan publicerades 2010-06-10 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 09:22 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)