Where is the critical in literacy?: Tracing performances of literature reading, readers and non-readers in educational practice

Ett av resultaten i Elin Sundström Sjödins avhandling visar att skolan har möjlighet att använda litteraturläsning som en kritisk plats där elever kan utvecklas, och därmed minska risken för marginalisering.

Fakta
Disputation

2019-01-18

Titel (eng)

Where is the critical in literacy?: Tracing performances of literature reading, readers and non-readers in educational practice

Författare

Elin Sundström Sjödin

Handledare

Professor Ninni Wahlström, Linnéuniversitetet Professor Johan Öhman, Örebro universitet Professor Greger Andersson, Örebro universitet

Opponent

Professor Lalitha Vasudevan, Columbia University

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Elin Sundström Sjödin

Abstract in English:

In many instances in society, educational and other, literature reading is emphasised as something that develops persons in positive ways. The present thesis explores this claim in relation to literature reading in educational practices. By tracing how values and critical aspects of reading are enacted, the purpose is both to problematize taken-for-granted truth claims about literature reading and to develop an understanding of the elements involved when reading, readers and critical aspects of reading are created. The studies focus on different educational practices; a teacher’s narrative about grading, information brochures about reading to children and the policy and practice of a reading project at special residential homes for detained youth in Sweden. In these practices, the thesis explores where and when the critical takes place, in what constellations and with what consequences. The thesis draws on critical literacy, where reading is regarded as taking action and having self-empowering potential. However, with help of a pragmatic and material semiotic approach, the investigations steps away from what is taken for granted about reading and about what critical means, and instead reading, readers and the critical are analysed as transactional effects.

The studies show how students can be placed at risk by rationales for reading literature that construct and establish them as lacking of culture or as literacy inadequate. The thesis further shows that the critical in literacy can be ambivalent as well as multiple, and it can be enacted by both human, discursive and material actors.

Sidan publicerades 2019-01-29 14:13 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-04-15 09:29 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer