Hoppa till sidinnehåll
Arbetsmiljö

”Why Do We Even Bully?”. Exploring the Social Processes of Bullying in Two Swedish Elementary Schools

Publicerad:2021-10-26
Uppdaterad:2021-11-11

Joakim Strindberg har forskat om elevers erfarenheter av skolmobbning samt deras reflektioner om varför mobbning uppkommer och upprätthålls i skolan, trots att elever förstår att mobbning är fel.

Författare

Joakim Strindberg

Handledare

Associate Professor Paul Horton, Linköpings universitet Professor Robert Thornberg, Linköpings universitet

Opponent

Professor Johannes Lunneblad, Göteborgs universitet

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2021-11-12

Titel (eng)

”Why Do We Even Bully?”: Exploring the Social Processes of Bullying in Two Swedish Elementary Schools

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik

Abstrakt

Syftet med avhandlingen är att undersöka och fördjupa förståelsen för elevers erfarenheter av skolmobbning samt deras reflektioner om varför mobbning uppkommer och upprätthålls i skolan, trots att elever förstår att mobbning är fel. Avhandlingens syfte undersöks i fyra artiklar. Resultaten belyser hur elever betonar betydelsen av hur någon uppfattas socialt och att elever kan anta olika roller i mobbningssituationer i syfte att framhålla, upprätthålla, eller skydda den egna sociala positionen i gruppen, men även i strävan att skydda sig själva från risken att bli mobbade. De deltagande eleverna uppmärksammar social stigmatisering som en betydelsefull social process i mobbning och belyser hur sociala stigmatiseringsprocesser hänger tätt samman med sociala uppfattningar av ”normalitet” och ”annorlundahet”. Socialt stigma relateras i sin tur till processer av inkludering och exkludering i skolan. Avhandlingens resultat pekar på betydelsen av skolans institutionella särdrag för uppkomsten och upprätthållande av mobbning, Inte minst genom sätten på vilka dessa särdrag kan kopplas samman av elever med social status, vänskap och mobbning. Avslutningsvis belyser avhandlingens resultat betydelsen av att förstå mobbning som ett socialt sammanflätat fenomen och som del av en social ekologi där inte bara samhälleliga normer präglar elevers uppfattningar om hur elever ”bör” vara som tjej eller kille i skolan, utan där också skolans sociala kontext är betydelsefull för vad som värderas eller stöts undan socialt. Resultaten av avhandlingen understryker att mobbningens sociala ekologi hänger tätt samman med elevers erfarenheter av social marginalisering, ensamhet och mobbning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev