Hoppa till sidinnehåll
Funktionsnedsättning

Words Don’t Come Easy: Decoding and Reading Comprehension Difficulties in Adolescents with Intellectual Disability

Publicerad:2022-11-29
Uppdaterad:2023-01-26

Karin Nilsson har undersökt utvecklingen av läsförmåga, avkodning och läsförståelse hos svenska ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Författare

Karin Nilsson

Handledare

Professor Henrin Danielsson, Linköpings universitet Senior Lecturer Åsa Elwér, Linköpings universitet Professor Stefan Samuelsson, Linköpings universitet

Opponent

Professoer Kate Cain, Lancaster University

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2022-12-16

Titel (se)

Att läsa är svårt. Avkodnings- och läsförståelsesvårigheter hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Titel (eng)

Words Don’t Come Easy: Decoding and Reading Comprehension Difficulties in Adolescents with Intellectual Disability

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Att läsa är svårt. Avkodnings- och läsförståelsesvårigheter hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) uppvisar svårigheter med avkodning och läsförståelse, men studier som fokuserar på varför dessa svårigheter uppstår är få till antalet och litteraturen har visat motstridiga resultat. Den här avhandlingen undersökte utvecklingen av läsförmågan samt de kognitiva, språkliga och miljörelaterade prediktorerna av avkodning och läsförståelse hos svenska ungdomar med IF av okänd etiologi. Vidare applicerades the Simple View of Reading (SVR) som teoretiskt ramverk för att förklara variationer i läsförståelse. Resultaten visade att utvecklingen av läsförmågan hos ungdomar med IF är i linje med the model of developmental delay. Detta innebär att utvecklingen inte skiljer sig kvalitativt från den typiska läsutvecklingen, men att den går i en långsammare takt. Det innebär även att mönstret av prediktorer liknar det mönster som återfinns i den yngre typiskt utvecklade populationen. Hos svenska ungdomar med IF prediceras avkodning av fonologisk medvetenhet och snabb benämning, medan läsförståelse prediceras av avkodning, vokabulär och fonologiskt arbetsminne. Avhandlingen visade även att utvecklingen av avkodning verkar plana ut vid en mental ålder av 8:9 år, vilket går stick i stäv med forskning på typiskt utvecklade barn som visar att avkodningen fortsätter att utvecklas upp i tonåren. Orsaken till att avkodningsförmågan planar ut belyses utifrån både kognitiva och utvecklingsrelaterade förklaringsmodeller. Slutligen visade avhandlingen att SVR inte är tillräckligt för att förklara läsförståelse hos svenska ungdomar med IF. Istället föreslås en kombination av SVR och the Lexical Quality Hypothesis (LQH) som ett framgångsrikt sätt att förklara variationen i läsförståelseförmåga. I och med att utvecklingen av läsförmågan följer ett försenat, snarare än ett kvalitativt annorlunda, mönster bör läsundervisning och läsinterventioner som utvecklats för typiskt utvecklade barn potentiellt ha god effekt även för personer med IF.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev