Hoppa till sidinnehåll
Gymnasieskola

Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv: en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande

Publicerad:2021-11-22
Uppdaterad:2022-02-10

Åsa Mårtensson beskriver och analyserar det arbete som yrkeslärare och handledarna gör med de arbetsplatsförlagda delarna av gymnasial yrkesutbildning på gränsen mellan skolans och arbetsplatsens praktikgemenskap.

Författare

Åsa Mårtensson

Handledare

Professor Per Andersson, Linköpings universitet. Biträdande professor Sofia Nyström, Linköpings universitet

Opponent

Nina Kilbrink, Karlstads universitet

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2021-12-10

Titel (se)

Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv: en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande

Titel (eng)

Vocational education at the border between school and working life : an interview study of vocational teachers’ and supervisors’ work with workplace-based learning

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande

Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv: en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande

I denna avhandling beskrivs och analyseras det arbete som yrkeslärare och handledare beskriver att de gör under arbetet med de arbetsplatsförlagda delarna (apl) av gymnasial yrkesutbildning. Med hjälp av teorier om situerat lärande och begrepp såsom praktikgemenskap, gränser och legitimt perifert deltagande synliggörs hur utbildning och lärande för ett yrke respektive arbetsplatsen påverkar varandra. Resultaten visar att handledning i huvud­sak beskrivs som avskild från arbetet och med reflektion som ett viktigt inslag. Handledning i direkt anknytning till arbetet lyfts sällan fram som en medveten del av arbetet som handledare. I yrkeslärarnas arbete med apl identifieras tre centrala uppgifter: att rekrytera handledare, att matcha dessa med yrkeseleverna, och att ”släcka bränder” som uppstår under apl­perioderna. Vidare gestaltar sig och hanteras skillnaderna mellan skola och arbetsplats olika på de yrkesprogram som ingår i studien. Med stora likheter mellan undervisningsmiljö och arbetsplats kan konsekvensen bli att eleverna lämnas ensamma med att koppla vad som sker i skolan till deltagande på arbetsplatsen. När lärarna däremot behöver överbrygga stora skillnader mellan skolans och arbetsplatsens praktikgemenskap behöver detta ske varsamt för att inte förändra den praktikgemenskap lärarna utbildar för.

GymnasieskolaLärarprofessionenYrkesutbildning
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

AI i undervisningen

Skolportens digitala TEMA-föreläsning för dig som vill lära dig mer om artificiell intelligens och hur den nya teknologin påverkar arbetet i skolan. På vilka sätt är AI användbart i klassrummet, och vilka utmaningar kan du behöva hantera i den digitala skolan? Föreläsningen är av intresse för alla som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
16 okt – 23 nov
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev