Avhandlingar

Falling through the cracks. A study on young adults with intellectual disability not involved in employment, education or daily activity

Renee Luthra har forskat om unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som efter gymnasiesärskolan inte har sin sysselsättning i arbete, studier eller daglig verksamhet.

Educational Aspirations and Attainments: How resources relate to outcomes for children of immigrants in disadvantaged Swedish schools

Olav Nygård har undersökt skillnader i utbildningsresultat och på arbetsmarknaden mellan unga svenskar med utländsk respektive icke-utländsk bakgrund.

Circumscribing Tonality: Upper Secondary Music Students Learning the Circle of Fifths

Bristen på ett gemensamt språkbruk är ett hinder för att gymnasieelever ska förstå samband mellan teori och praktik. Det visar Niklas Rudbäcks avhandling om musikundervisning på gymnasiet.

Effects of environmental acoustic factors, individual differences and musical training on speech perception in simulated classrooms

Douglas MacCutcheon har i sin avhandling utforskat effekterna av klassrummets miljöegenskaper på taluppfattning och kognition.

Läromedel i praktiken: Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasiet

Tomas Widholm har undersökt läromedelsbruk i religionskunskap på den svenska gymnasieskolan.

Expansive design for teachers: An activity theoretical approach to design and work integrated learning

Dennis Augustsson undersökt hur utveckling av lärares designkompetens kan förstås och organiseras.

Utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning: Lärares och föräldrars perspektiv

Anna-Lena Andersson har undersökt lärares och föräldrars perspektiv av utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Läsande flickor: Läspolitik och det genomlysta subjektet

Utifrån tre tre centrala teman - flickor, läsning och medborgarskap - har Sara Anderssom  undersökt vilken läsfrämjarpolitik som gestaltas i läsundersökningar under olika tider.

Cultivating humanity in science education: A capabilities approach to students’ critical examination of public issues in science education

Hur kan naturvetenskaplig undervisning erbjuda elever möjligheter att praktisera världsmedborgarskap genom att delta i kritisk granskning av publika frågor i media? Det är en av frågorna som Jonna Wiblom undersöker i sin avhandling.

Assessment in Multilingual Schools: A comparative mixed method study of teachers’ assessment beliefs and practices among language learners – CLIL and migrant students

Helena Reierstam har forskat om om kunskapsbedömning i flerspråkig undervisningsmilö på gymnasiet..

A metric culture in academia: The influence of performance measurement on the academic culture of Swedish universities

Johan Söderlind undersöker i sin avhandling hur utbredningen av prestationsmått inom svenska universitet har påverkat hur akademiker och ledare inom universiteten uppfattar akademiskt arbete.

Whores, hijabs and heart emojis: Affective explorations of aggression against girls online

Kim R. Sylwander visar i sin forskning hur tjejer blir utsatta för näthat i sin vardag.

Young learners’ perspectives on English classroom interaction: Foreign language anxiety and sense of agency in Swedish primary school

Maria Nilsson har bland annat undersökt elevers talängslan och upplevd agens under engelsklektionerna.

Lärarlegitimation som facklig professionsstrategi. En analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering

Charlotte Baltzer har forskat om läraryrkets professionalisering  genom att särskilt undersöka hur de fackliga organisationerna, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, argumenterat för införande av lärarlegitimation.

Samtal om undervisning i naturvetenskap – Ämnesdidaktisk kollegial utveckling i lärarutbildning och lärarprofession

Marlene Sjöberg har bland annat undersökt vad samtal om undervisning i naturvetenskap kan vara och innebära i ett kollegialt perspektiv.

Viewpoints about Educational Language Policies: Multilingualism in Sweden and Switzerland

Adrian Lundberg har forskat om de språkvetenskapliga problem som flerspråkigheten utgör.

Matens betydelse för hälsa: Studier av meningserbjudanden i hem- och konsumentkunskap

Emma Oljans har forskat om matens betydelse för hälsa som undervisningsinnehåll i hem- och konsumentkunskap.

Children’s learning at play in a hybrid reality

Hur kan barns lärande aktiviteter i digitala gemenskaper förstås som lek? Det är huvudfrågan som Marina Wernholm undersöker i sin avhandling.

Patterns of Coping: How Children with ADHD and Their Parents Perceive and Cope with the Disorder

De flesta barn med adhd upplever symptomen som både kroppsligt och tankemässigt irriterande och störande. Det visar Noam Ringer som forskat om barn med adhd och deras föräldrar uppfattar och hanterar symptomen i vardagen.

Children’s emergent chemistry in the preschool

Pedagogens roll är av stor vikt när kemiämnet introduceras i förskolans verksamhet. Det visar Clara Vidal Carulla i sin avhandling.
Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

How schools can build physical activity into classroom instruction

Teachers can build brief stretching or exercise breaks into virtual classes to improve concentration, academic performance and social and emotional health, while decreasing behavioral issues, says Kate Holmes of Springboard to Active Schools.

Språkforskare: Engelska i skolan riskerar att göra undervisningen torftig

Skolor försöker locka nya elever genom att byta till en ”internationell profil” och börja undervisa helt vanliga skolämnen på engelska. Frågan är vad som händer med elevernas prestationer. ”Risken är att det påverkar deras framtida akademiska karriär negativt”, säger språkforskaren Helena Reierstam

Att som rektor leda skollogopeder

Att ha en egen skollogoped på skolan är relativt ovanligt. Men på Sofielundsskolan finns det tre. ”Det är en ofantlig tillgång. Den kunskapen som de har är något som skolan absolut behöver och jag tror inte man riktigt kan förstå det förrän man har vågat att anställa någon i en ren logopedroll”, säger Malin Pantzar, rektor.

Should we screen kids’ genes to ‘predict’ how successful they’ll be in school?

Scientists feel we’re still far from that possibility, but new research could make it possible to spot the genetic patterns associated with educational performance.