”Adhd som diagnos avhumaniserar”

Det finns en form av avhumanisering och förtryck i diagnosen adhd. Det menar Mattias Nilsson Sjöberg som utifrån ett pedagogiskt-filosofiskt perspektiv kritiskt granskat diagnosen adhd och hur den påverkar vår syn på mänskligt beteende. Varför blev du intresserad av ämnet? – Förenklat kan sägas att mitt intresse för diagnosen adhd inleddes när jag på allvar ville … Fortsätt läsa ”Adhd som diagnos avhumaniserar”