Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Ansvaret omformas genom lärprocesser

Publicerad:2011-05-24
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

I avhandlingen ”Ansvarsförhållanden vid skolutveckling” har Anette Oxenswärdhundersökt två olika modeller för skolutveckling. Men trots att mycket skiljer de tvåmodellerna åt skapade de samma lärprocesser för personalen. Dessa lärprocesser hjälperde professionella att omforma sin förståelse för uppdraget och dess ansvar.

Anette Oxenswärdh

Född 1956
i Finland

Disputerade
2011-05-31

vid Stockholms universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Ansvarsförhållanden vid skolutveckling

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag hade både ett teoretiskt och ett praktiskt intresse för både ansvar- och skolutvecklingsfrågor.Det teoretiska intresset handlar om värdefrågor i skolan; i praktiken som lärare, rektor,skolinspektör och lärarutbildare såg jag diskrepansen mellan ansvarsutkrävandet ochansvarstagandet i skolan.

Vad handlar avhandlingen om?

-Hur aktiva skolutvecklingsåtgärder kan bidra till att omforma de professionellas uppdrags- ochansvarsförståelse. Studien utgår från den förändrade styrningen av skolan. Decentraliseringhar medfört både ökad frihet men också ansvar för skolans olika systemnivåer. Detta i sin turhar skapat möjligheter till ett större tolkningsutrymme av uppdraget. Jag har undersökt tvåskolutvecklingsmodeller, Frirumsmodellen och Effektiva skolor-modellen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att dessa två utvecklingsmodeller på olika sätt formar aktörernas uppdrags- ochansvarsförståelse. Frirumsmodellen betonar den lokala skolans roll med hjälp avbottom-up strategi i fråga om skolans ansvarstagande. Effektiva skolor-modelleni sin tur, lägger tonvikten på den politiska nivån i en mer top-down orienteradstrategi. Detta betyder i praktiken att Frirumsmodellen för skolutveckling försökertydliggöra ansvarsförhållanden genom att medvetandegöra organisationens aktörerom det ansvar och möjligheter som ingår i deras uppdrag. Effektiva skolor-modellen däremot tydliggör ansvarsförhållandena genom att peka ut de brister somskolorganisationen ifråga har i förhållande till uppdraget. Resultaten visar att bådaskolutvecklingsmodellerna bidrog till ett ökat samarbete mellan de professionella blandannat genom att synliggöra organisationen och dess gränser. Ett annat viktigt resultat äratt i utvecklingsarbetet fokuserades det mycket på elevernas situation, det vill säga fostrans-och kunskapsuppdraget.

Vad överraskade dig?

– Att skolutvecklingsmodellerna i fråga åstadkommer samma lärprocess trots att de är såolika till sin karaktär. Jag förundrades vidare över hur snabbt det går att vända en dåligutveckling om rätta förutsättningar erbjuds de professionella.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas min avhandling rätar ut en del frågetecken som vi professionella just nu tampas med.Således har alla som arbetar med skolfrågor nytta av att läsa den.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev