Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

Publicerad:2017-10-31
Uppdaterad:2018-09-17
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Emma Lindeblad

Född 1975
Bor i Älmhult

Disputerade 2017-09-08
vid Linnéuniversitetet

Avhandling

Self-concepts and psychological health among children and adolescents with reading disabilities and the influence of assistive technology

Elever med läs- och skrivsvårigheter mår inte sämre än andra elever, vilket tidigare forskning visar. Det konstaterar Emma Lindblad som också utforskat användningen av appar i läs- och skrivundervisningen.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är psykolog med inriktning på barn och ungdomar. Min erfarenhet är att många unga som har också läs- och skrivsvårigheter också mår dåligt. Jag ville inrikta min forskning på något som kan hjälpa de här barnen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter mår psykiskt och hur de ser på sig själva. Men också om effekter och elevers upplevelser av assisterande teknik, i det här fallet appar för läsning och skrivning. I avhandlingen ingår totalt över 200 elever från årskurs 4 till gymnasiet, samtliga med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Eleverna har under 6-8 veckor med stöd av specialpedagog systematiskt använt apparna i skolan. Därefter har eleverna fritt fått använda apparna som de vill, både i skola och på fritiden, under ett års tid. Mina frågeställningar är hur den här gruppen elever hur de mår jämfört med övriga jämnåriga, samt eventuell effekt på elevernas läs- och skrivsvårigheter efter ett års användning av apparna. I studien ingår också enkäter och samtal med lärare och föräldrar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– På gruppnivå mår de här barnen som alla andra. Alltså inte sämre, vilket tidigare forskning vittnar om. Mina resultat visar en liten tendens till att äldre elever mår något sämre, men detta går inte att säkert relatera till läs- och skrivsvårigheter utan kan ha andra orsaker. Jag tolkar resultaten som att skolan blivit bättre på att både uppmärksamma och hjälpa de här eleverna, vilket gör att de också mår bättre psykiskt. Tidigare forskning är 10-20 år gammal och på de åren har både kunskap och kompetens kring läs- och skrivsvårigheter ökat.

– Användningen av tekniken, apparna påverkar inte elevernas mående i högre grad. Resultaten visar att eleverna inte försämrar sina färdigheter om de bara använder appar, alltså inte tränar läsning och skrivning på sedvanligt sätt. Viktigt att lyfta fram är att både elever, lärare och föräldrar är positiva till apparna. Lärare pekar på att ökad motivation och självkänsla hos eleverna, föräldrar om ett lugnare familjeklimat och eleverna själva tycker det är roligt att arbeta med apparna. Apparna är också fiffiga eftersom de är enkla att använda och går att ta med överallt. Appar är heller inte är stigmatiserande. Flera elever berättar om att det inte alltid känns så roligt att inför alla andra gå iväg till specialpedagog.

Vad överraskade dig?

– En positiv överraskning som gladde mig är att eleverna på gruppnivå mår så bra. Det vittnar om att det hänt mycket på området under senare decennier.

Vem har nytta av dina resultat?

– Specialpedagoger i synnerhet och lärare i allmänhet. Men även elever. Jag hoppas att resultaten kan bidra till kunskap om appar och deras användning som stöd i läs- och skrivundervisning.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev