Aspergers syndrom kan upptäckas hos spädbarn

Petra Dewrang

Född 1958
i Göteborg

Disputerade
2011-06-17

vid Göteborgs universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid tyckt att det är intressant med speciella personligheter. Min äldsta son som är 27år har diagnosen Asperger så jag har levt nära det autistiska sättet att tänka i många år. Minerfarenhet är att det är ganska lågt i tak i samhället för annorlunda beteende.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt hur personer med diagnosen Asperger syndrom, mellan 14 och 24 årsålder uppfattar sig själva i relation till sin diagnos. Avhandlingen består av fem artiklar därjag har tittat på beteendemässiga och kognitiva egenskaper och förmågor. Avhandlingenbygger på intervjuer med ungdomarna och självskattningar men även föräldrar har fått fylla ifrågeformulär om sitt barns beteenden och utveckling.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att skillnader i beteendet som var påtagliga för föräldrar redan under barns första två år fannskvar även i nutid. Även om det inte är helt klart exakt vilken diagnos som man ska sätta så börman vara observant på att problemen inte försvinner helt utan troligen kommer att finnas kvarupp i åldrarna.

Vad överraskade dig?

– Ungdomarna har ofta svårt att skapa relationer till andra och de flesta framhäver att de trivsmed att vara ensamma. De kan ofta låta självsäkra när de beskriver och talar om sig själva,men i ett självskattningstest visade det sig att ungdomarna med Asperger har en sämresjälvvärdering. När jag frågade hur de skulle vilja vara så fick jag ofta svaret att de vill varanågon som har lättare att förstå andra och lättare kunde etablera relationer.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare som träffar de här ofta ganska tålamodsprövande barnen. En ökad förståelse hoslärarna kanske kan innebära att barnen får det lättare i skolan och även med klasskamrater.Arbetsgivare är en annan grupp som jag skulle önska kunde se positiva sidor hos dem. Störrekunskap hos alla kan bidra till att vardagen blir lättare att hantera för barn, ungdomar ochvuxna med Asperger syndrom och andra autismtillstånd.

Sidan publicerades 2011-09-12 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:39 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Vilken skola vill vi ha?

I Sverige har vi backat från inkludering som politiskt mål, medan andra länder ser inkludering som ett sätt att motverka extremism och polarisering i samhället. Det menar Gunnlaugur Magnússon, docent och utbildningsforskare vid Uppsala universitet, som intervjuas i Skolportens magasin.

Konkret digitalisering

Skapandet av en tillgänglig lärmiljö är det viktigaste syftet med digitaliseringen, enligt författarna av boken Digitala möjligheter – i en lärmiljö för alla. 

”Både katederundervisning och elevcentrering fungerar”

Katederundervisning och elevcentrerad undervisning ställs ofta mot varandra. I en ny forskningssammanställning visar Skolforskningsinstitutet att dessa perspektiv kan vara mer eller mindre lämpliga i olika undervisningssituationer och för olika elever i en och samma klass.

Stresstudie på skolbarn: alla skulle må bra av att varva ner

Stressen dyker upp lite varstans. Över att inte hinna i tid, inte prestera tillräckligt bra, inte kunna hantera kompisrelationerna. Distriktssköterskestudenterna Alexandra Warghoff och Sara Persson lät skolbarnen själva beskriva stressen, och nu är orden och tankarna publicerade i en internationell tidskrift.

Är du lönsam, lille vän?

Systemskiftet i svensk skola har skett på tre plan; ekonomiskt, organisatoriskt och genom en pedagogisk decentralisering. Det hävdar sociologen och före detta aktivisten Majsa Allelin i en avhandling där hon menar att skolans lönsamhet ­hamnat helt i fokus.