Aspergers syndrom kan upptäckas hos spädbarn

Petra Dewrang

Född 1958
i Göteborg

Disputerade
2011-06-17

vid Göteborgs universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid tyckt att det är intressant med speciella personligheter. Min äldsta son som är 27år har diagnosen Asperger så jag har levt nära det autistiska sättet att tänka i många år. Minerfarenhet är att det är ganska lågt i tak i samhället för annorlunda beteende.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt hur personer med diagnosen Asperger syndrom, mellan 14 och 24 årsålder uppfattar sig själva i relation till sin diagnos. Avhandlingen består av fem artiklar därjag har tittat på beteendemässiga och kognitiva egenskaper och förmågor. Avhandlingenbygger på intervjuer med ungdomarna och självskattningar men även föräldrar har fått fylla ifrågeformulär om sitt barns beteenden och utveckling.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att skillnader i beteendet som var påtagliga för föräldrar redan under barns första två år fannskvar även i nutid. Även om det inte är helt klart exakt vilken diagnos som man ska sätta så börman vara observant på att problemen inte försvinner helt utan troligen kommer att finnas kvarupp i åldrarna.

Vad överraskade dig?

– Ungdomarna har ofta svårt att skapa relationer till andra och de flesta framhäver att de trivsmed att vara ensamma. De kan ofta låta självsäkra när de beskriver och talar om sig själva,men i ett självskattningstest visade det sig att ungdomarna med Asperger har en sämresjälvvärdering. När jag frågade hur de skulle vilja vara så fick jag ofta svaret att de vill varanågon som har lättare att förstå andra och lättare kunde etablera relationer.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare som träffar de här ofta ganska tålamodsprövande barnen. En ökad förståelse hoslärarna kanske kan innebära att barnen får det lättare i skolan och även med klasskamrater.Arbetsgivare är en annan grupp som jag skulle önska kunde se positiva sidor hos dem. Störrekunskap hos alla kan bidra till att vardagen blir lättare att hantera för barn, ungdomar ochvuxna med Asperger syndrom och andra autismtillstånd.

Sidan publicerades 2011-09-12 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:39 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

New research review questions the evidence for special education inclusion

A new research review finds inconsistent benefits for students with disabilities who learn alongside general education peers.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser