Aspergers syndrom kan upptäckas hos spädbarn

Petra Dewrang

Född 1958
i Göteborg

Disputerade
2011-06-17

vid Göteborgs universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid tyckt att det är intressant med speciella personligheter. Min äldsta son som är 27år har diagnosen Asperger så jag har levt nära det autistiska sättet att tänka i många år. Minerfarenhet är att det är ganska lågt i tak i samhället för annorlunda beteende.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt hur personer med diagnosen Asperger syndrom, mellan 14 och 24 årsålder uppfattar sig själva i relation till sin diagnos. Avhandlingen består av fem artiklar därjag har tittat på beteendemässiga och kognitiva egenskaper och förmågor. Avhandlingenbygger på intervjuer med ungdomarna och självskattningar men även föräldrar har fått fylla ifrågeformulär om sitt barns beteenden och utveckling.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att skillnader i beteendet som var påtagliga för föräldrar redan under barns första två år fannskvar även i nutid. Även om det inte är helt klart exakt vilken diagnos som man ska sätta så börman vara observant på att problemen inte försvinner helt utan troligen kommer att finnas kvarupp i åldrarna.

Vad överraskade dig?

– Ungdomarna har ofta svårt att skapa relationer till andra och de flesta framhäver att de trivsmed att vara ensamma. De kan ofta låta självsäkra när de beskriver och talar om sig själva,men i ett självskattningstest visade det sig att ungdomarna med Asperger har en sämresjälvvärdering. När jag frågade hur de skulle vilja vara så fick jag ofta svaret att de vill varanågon som har lättare att förstå andra och lättare kunde etablera relationer.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare som träffar de här ofta ganska tålamodsprövande barnen. En ökad förståelse hoslärarna kanske kan innebära att barnen får det lättare i skolan och även med klasskamrater.Arbetsgivare är en annan grupp som jag skulle önska kunde se positiva sidor hos dem. Störrekunskap hos alla kan bidra till att vardagen blir lättare att hantera för barn, ungdomar ochvuxna med Asperger syndrom och andra autismtillstånd.

Sidan publicerades 2011-09-12 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:39 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.