Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Aspergers syndrom kan upptäckas hos spädbarn

Publicerad:2011-09-12
Uppdaterad:2012-03-22
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Avvikelser i beteenden som är påtagliga redan under barns första två år kvarstår i de flestafall i vuxen ålder. Det konstaterar Petra Dewrang i avhandlingen Asperger Syndrome: Socialfunctioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood .

Petra Dewrang

Född 1958
i Göteborg

Disputerade
2011-06-17

vid Göteborgs universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid tyckt att det är intressant med speciella personligheter. Min äldsta son som är 27år har diagnosen Asperger så jag har levt nära det autistiska sättet att tänka i många år. Minerfarenhet är att det är ganska lågt i tak i samhället för annorlunda beteende.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt hur personer med diagnosen Asperger syndrom, mellan 14 och 24 årsålder uppfattar sig själva i relation till sin diagnos. Avhandlingen består av fem artiklar därjag har tittat på beteendemässiga och kognitiva egenskaper och förmågor. Avhandlingenbygger på intervjuer med ungdomarna och självskattningar men även föräldrar har fått fylla ifrågeformulär om sitt barns beteenden och utveckling.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att skillnader i beteendet som var påtagliga för föräldrar redan under barns första två år fannskvar även i nutid. Även om det inte är helt klart exakt vilken diagnos som man ska sätta så börman vara observant på att problemen inte försvinner helt utan troligen kommer att finnas kvarupp i åldrarna.

Vad överraskade dig?

– Ungdomarna har ofta svårt att skapa relationer till andra och de flesta framhäver att de trivsmed att vara ensamma. De kan ofta låta självsäkra när de beskriver och talar om sig själva,men i ett självskattningstest visade det sig att ungdomarna med Asperger har en sämresjälvvärdering. När jag frågade hur de skulle vilja vara så fick jag ofta svaret att de vill varanågon som har lättare att förstå andra och lättare kunde etablera relationer.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare som träffar de här ofta ganska tålamodsprövande barnen. En ökad förståelse hoslärarna kanske kan innebära att barnen får det lättare i skolan och även med klasskamrater.Arbetsgivare är en annan grupp som jag skulle önska kunde se positiva sidor hos dem. Störrekunskap hos alla kan bidra till att vardagen blir lättare att hantera för barn, ungdomar ochvuxna med Asperger syndrom och andra autismtillstånd.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev