Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Återkoppling sker växelvis mellan lärare och elev

Publicerad:2017-10-16
Uppdaterad:2017-10-31
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Anna Öhman

Född 1962
Bor i Kristinehamn

Disputerade 2017-10-13
vid Karlstads universitet

Avhandling

Återkoppling i interaktion: En studie av klassrumsbaserad bedömning i frisörutbildningen

Den tysta återkopplingen är underskattad. Det konstaterar Anna Öhman som utforskat hur återkoppling mellan lärare och elev görs och gestaltas.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en bakgrund som gymnasielärare samt specialpedagog och har alltid varit intresserad av skolutveckling och då särskilt formativ bedömning. När jag arbetade som specialpedagog på yrkesgymnasiet såg jag hur duktiga många lärare var på att få eleverna att ta del i sitt eget lärande.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om återkoppling mellan lärare och elever, hur den görs och gestaltas. Till grund ligger videoinspelningar från både årskurs ett och tre på en gymnasial frisörutbildning. Jag har utforskat hur återkopplingen görs rent konkret, med ord, gester, kroppsspråk och artefakter. Men också hur lärarna organiserar elevernas deltagande.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Mitt viktigaste resultat är att återkoppling sker i samspel mellan lärare och elev och åt båda håll. Den gängse bilden av återkoppling i undervisningen är att det är en envägskommunikation – lärare till elev. Men mina resultat visar att återkoppling sker växelvis och att det lika ofta är eleven som med ord, blickar, kroppsspråk eller artefakter visar att hen inte förstår eller behöver tydligare instruktioner. I min avhandling definierar jag den här återkopplingen från elev till lärare och tillbaka till elev som loopar.

– Tydligt är också att återkoppling sker multimodalt. Men också i tysthet. Den tysta återkopplingen syns bäst i praktiska övningar där elev och lärare tydligt men i tysthet kommunicerar om vad och hur något ska utföras.

Vad överraskade dig?

– Tystnadens betydelse i återkopplingen. Videoinspelningar visar att det räcker med att läraren tystnar några sekunder för att det ska skapa ett utrymme för eleven att ställa en fråga eller göra något. Vi lärare pratar ju många gånger på mest hela tiden, men här blir det tydligt att just tystnaden kan öppna upp för återkoppling på olika sätt – verbalt med gester, blickar eller artefakter.

Vem har nytta av dina resultat?

– Återkoppling ingår ju i bedömningspraktiken inom all utbildning, därför tror jag att alla lärare kan ha nytta av resultaten i betydelsen av att se återkoppling som interaktiv och multimodal. Jag hoppas vidare att resultaten kan bidra till forskningen i bedömningsfältet.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev