Hoppa till sidinnehåll
Elevinflytande

Bära slöja, förlust av frihet eller utövande av frihet?

Publicerad:2010-06-21
Uppdaterad:2012-03-28
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Om vi är tvärsäkra på vad religion och demokrati är och om allt måste motiveras rationellt, då blir det svårt för religion och demokrati att mötas i skolan Det skriver Lovisa Bergdahl i sin avhandling ”Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education”

Lovisa Bergdahl

Född 1971
på Öckerö, Göteborg.

Disputerade
2010-06-18

vid Stockholms universitet med avhandlingen:

Avhandling

Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag arbetade som religionslärare 2001 när diskussionen hettade till om religionens plats i det demokratiska, offentliga rummet. Det blev svårare att föra nyanserade samtal. Man sa att gränserna måste bli tydligare mellan demokrati och religion.

Vad handlar avhandlingen om?

– Hur man ser på religion och religiös mångfald inom de två mest framstående pedagogiska trenderna i dag: den kosmopolitiska och den deliberativa modellen av demokratisk utbildning. I den kosmopolitiska betonas ett världsmedborgarskap där kärlek till mänskligheten är första prioritet, och den deliberativa har ett emancipatoriskt ideal där elever ska lära sig tänka självständigt och rationellt argumentera för varför de gör som de gör.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag argumenterar för att de här pedagogiska modellerna har vissa problem, som att man försöker tvinga in både det religiösa och det demokratiska i en rationell, argumentativ logik.
Avhandlingen handlar om att skapa ett nytt samtal mellan religion och demokrati vilket görs genom att jag närläser fyra filosofer runt tre teman: kärlek, frihet och dialog. Min tanke, i exempelvis frihetskapitlet, är att ifrågasätta en vanlig uppfattning om att demokrati är frihet och religion ofrihet. Genom att se frihet som en relationell fråga där min syn på frihet konstitueras av din försöker jag hitta andra sätt att se på frihet. Då kanske inte bärandet av slöja måste ses som en förlust av frihet utan som ett utövande av en annan slags frihet.
Jag försöker också tala om en dialog som aldrig kan bli uttömmande vilket betyder att vi kanske inte kan förstå varandra helt men måste leva tillsammans ändå. Vi kan ställa frågan Vem är du?, istället för att redan tro oss veta.

Vad överraskade dig?

– Jag har varit dagligt överraskad över hur intressant och svårt det här är.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som intresserar sig för utbildning, demokrati och religionsfrågor. Jag argumenterar för att skolan måste vara en utforskande plats. Demokratisk utbildning är något mer än att bara överta redan etablerade meningar.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev