Barn använder material som kommunikativa verktyg

Elever kan ledas in på olika resonemang beroende på vilket material läraren erbjuder. Det konstaterar Johanna Frejd som studerat hur barn skapar mening inom naturvetenskap.

Johanna Frejd
Johanna Frejd

Född 1986
Bor i Norrköping

Disputerade 2019-10-04
vid Linköpings universitet


AVHANDLING
Encountering Evolution: Children's Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Hur barn skapar mening, särskilt inom naturvetenskap, har intresserat mig sedan jag gick lärarutbildningen. Jag ville titta på barns meningsskapande processer innan dessa processer börjat påverkas av barnens skolgång. Vad gör att vissa barn ställer vissa frågor och vad påverkar hur de resonerar?

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur interaktion, tillgång till olika lärmaterial och ett kommunicerat naturvetenskapligt innehåll påverkar barns meningsskapande processer när de är engagerade i aktiviteter med naturvetenskapligt fokus. Barn i förskoleklass har fått lyssna på en barnbok som handlar om evolutionen och sedan fått göra en modelleringsaktivitet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Material kan ha olika funktioner. De kan fungera som kommunikativa verktyg, att barnen använder material för att uttrycka vad de vill säga, till exempel genom att peka, vilket gör att man får en gemensam förståelse. Men barnen tolkar också materialet och använder det som en meningsgivande resurs. Beroende på vad läraren erbjuder för material kan de leda in på, och möjliggöra, olika resonemang. Sen kan den vuxne också påverka barnens agerande genom att antingen kliva tillbaka eller kliva in och ställa fler frågor.

– Ett annat resultat är att barnens egna jag och erfarenhet av livet påverkade aktiviteterna. Under högläsningen ur boken om evolutionen uppmärksammar barnen mycket i bilderna som inte nämns i texten.

Vad överraskade dig?

– Att barnen agerade på så olika sätt i relation till naturvetenskap, och att deras handlande var så pass beroende på hur jag som vuxen agerade. Det hade jag inte tänkt på i förväg men det blev väldigt tydligt när jag analyserade mitt filmmaterial.

Vem har nytta av dina resultat?

– Pedagoger i förskola, förskoleklass och grundskola. Avhandlingen kan ge en bättre förståelse för vad som händer när man ger barn ett visst material och fungera som ett stöd för den som vill fundera på hur man förhåller sig till barngruppen.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2019-12-05 11:32 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-12-12 09:26 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Stora skillnader på teknikundervisning i förskolan

Det är stora skillnader på teknikundervisningen i förskolan. Pernilla Sundqvist visar att förskolepersonal stundom missförstår innehållet i ämnet teknik.

Fossiler hjälper elever förstå långa tidsperspektiv

Elisabeth Einarsson har utöver sin forskning om Kritaperioden för 80 miljoner år sedan, tagit fram ett skolmaterial för hjälpa elever att förstå långa tidsperspektiv  

Fokus på textproduktion i skolans skrivundervisning

Elevers skrivande oftast stannar i klassrummet – de skriver för sig själva eller för att lämna in till läraren. Det medför att skrivande som kommunikation, deltagande och påverkan får liten plats i skrivundervisningen, visar Erika Sturk i sin avhandling.

Lässvårigheter hos tvåspråkiga elever

Det är viktigt att identifiera lässvårigheter hos tvåspråkiga elever, annars riskerar de att inte få rätt hjälp, visar Baran Johansson i sin avhandling.

Kulturell mångfald som resurs i elevers lärande

Det tar tid för lärare att förstå hur de kan använda elevers flerspråkighet och kulturella mångfald som resurs i lärande. Den slutsatsen drar Manuela Lupsa i sin avhandling om hur lärare omsätter nya kunskaper i sin undervisning.

Känslomässig berg- och dalbana att lära sig programmera

Det finns såväl sociala som emotionella faktorer i situationen som uppstår när studenter lär sig att programmera. Detta har betydelse för om eleven vill fortsätta med programmering, visar Kristina von Hausswolffs avhandling.

Olika möjligheter för lärande i naturvetenskap i förskolan

Olika handlingar formar undervisningen i förskolan i olika riktning, vilket också påverkar vilka möjligheter till lärande som skapas för barnen. Det visar Elin Eriksson i sin avhandling om undervisning som tar stöd av förproducerat material.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!