Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Barn använder material som kommunikativa verktyg

Publicerad:2019-12-05
Uppdaterad:2019-12-12
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Johanna Frejd

Född 1986
Bor i Norrköping

Disputerade 2019-10-04
vid Linköpings universitet

Avhandling

Encountering Evolution: Children’s Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions

Elever kan ledas in på olika resonemang beroende på vilket material läraren erbjuder. Det konstaterar Johanna Frejd som studerat hur barn skapar mening inom naturvetenskap.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Hur barn skapar mening, särskilt inom naturvetenskap, har intresserat mig sedan jag gick lärarutbildningen. Jag ville titta på barns meningsskapande processer innan dessa processer börjat påverkas av barnens skolgång. Vad gör att vissa barn ställer vissa frågor och vad påverkar hur de resonerar?

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur interaktion, tillgång till olika lärmaterial och ett kommunicerat naturvetenskapligt innehåll påverkar barns meningsskapande processer när de är engagerade i aktiviteter med naturvetenskapligt fokus. Barn i förskoleklass har fått lyssna på en barnbok som handlar om evolutionen och sedan fått göra en modelleringsaktivitet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Material kan ha olika funktioner. De kan fungera som kommunikativa verktyg, att barnen använder material för att uttrycka vad de vill säga, till exempel genom att peka, vilket gör att man får en gemensam förståelse. Men barnen tolkar också materialet och använder det som en meningsgivande resurs. Beroende på vad läraren erbjuder för material kan de leda in på, och möjliggöra, olika resonemang. Sen kan den vuxne också påverka barnens agerande genom att antingen kliva tillbaka eller kliva in och ställa fler frågor.

– Ett annat resultat är att barnens egna jag och erfarenhet av livet påverkade aktiviteterna. Under högläsningen ur boken om evolutionen uppmärksammar barnen mycket i bilderna som inte nämns i texten.

Vad överraskade dig?

– Att barnen agerade på så olika sätt i relation till naturvetenskap, och att deras handlande var så pass beroende på hur jag som vuxen agerade. Det hade jag inte tänkt på i förväg men det blev väldigt tydligt när jag analyserade mitt filmmaterial.

Vem har nytta av dina resultat?

– Pedagoger i förskola, förskoleklass och grundskola. Avhandlingen kan ge en bättre förståelse för vad som händer när man ger barn ett visst material och fungera som ett stöd för den som vill fundera på hur man förhåller sig till barngruppen.

Annika Larsson Sjöberg

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev