Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Barnens idéer centralt för naturvetenskap i förskolan

Publicerad:2017-06-14
Uppdaterad:2017-08-17
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
SONY DSC
Sofie Areljung

Född 1983
Bor i Umeå

Disputerade 2017-06-13
vid Umeå universitet

Avhandling

Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning

För att naturvetenskap ska passa ihop med förskolans kultur är det viktigt att utgå från vardagliga händelser. Samtidigt tycker pedagogerna att det är svårt att binda ihop barnens egna uttryck med naturvetenskapliga förklaringsmodeller, visar Sofie Areljung i sin avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en bakgrund som grundskole- och gymnasielärare i matematik och NO. Jag sökte doktorandtjänsten med inriktning på naturvetenskap i förskolan av ren nyfikenhet. Såhär i efterhand är jag otroligt glad att jag fick möjlighet att utforska förskolan.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om vad som behövs för att undervisning i naturvetenskap ska ske och passa ihop med förskolans kultur. Avhandlingen bygger på flera projekt, varav ett större som 14 förskolor deltog i. Utifrån frågor om hur naturvetenskap gestaltas, görs och pratas om har jag filmat, observerat och gruppintervjuat pedagoger på förskolorna. Ytterligare ett projekt handlar om hur jag tillsammans med pedagoger på tre förskolor utvecklat en modell för naturvetenskapsundervisning i förskolan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att barnens egna bidrag är centralt när kunskap om naturvetenskap skapas i förskolan. Naturvetenskapliga fenomen upplevs och lärs genom barnens egna tankar, kroppsliga erfarenheter, språk och estetiska uttryck.

– Pedagogerna är överens om att undervisning i naturvetenskap bäst sker utifrån vardagliga händelser. Samtidigt vittnar många lärare om att det kan vara svårt att väva ihop naturvetenskapliga förklaringsmodeller med barnens egna tankar om naturvetenskapliga fenomen. I praktiken blir det därför ofta antingen eller vetenskaplig förklaring eller barnets förklaring. Vad detta beror på ingår inte i mina forskningsresultat men en möjlig förklaring är kunskapsbrist bland pedagogerna. Just detta kan också förklara att en del pedagoger väljer att undervisa naturvetenskap genom enskilda experiment. De här experimenten blir ett sätt att ”bocka av” undervisningen i ämnet.

– Den undervisningsmodell som utvecklades tillsammans med en förskola bygger på idén att arbeta med naturvetenskap utifrån olika verb, exempelvis rulla, studsa, blanda. Verb skapar utrymme att utforska abstrakta fenomen och processer på ett både djupare och vidare plan jämfört med att arbeta utifrån substantiv, exempelvis, skog, vatten, som är vanligt på förskolor.

Vad överraskade dig?

– Under arbetet hörde jag ofta pedagoger säga att ”det finns inga rätt eller fel”. Jag tror att detta var ett uttryck för att pedagogerna inte vill värdera barnens idéer som rätt eller fel. Därmed undviks också ofta naturvetenskapliga förklaringar som referenspunkt i undervisningen eftersom lärarna är rädda för att ”rätta svar” hämmar barnens kreativa tankeprocesser.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som arbetar inom förskolan och i förlängningen barnen. Jag hoppas att resultaten kan bidra till inspiration, idéer och kunskap kring naturvetenskaplig undervisning i förskolan. Avhandlingen innehåller också listor med kemi- och fysikverb samt exempel på hur förskolor arbetat med verb-modellen.

Susanne Sawander

Foto:Andrea Bohman

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev