Barnvisor så mycket mer än text

Johanna Still

Född 1964
i Helsingfors

Disputerade
2011-09-23

vid Åbo Akademi

Läs abstract och ladda nerd avhandlingen nedan


AVHANDLING
Musikalisk lärandemiljö planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Musik har alltid varit mitt specialintresse, jag började spela instrument som 6-åring. Jag har själv jobbat som förskolepedagog i tretton år och som utbildare av förskollärare lika länge och ville förkovra mig mer. Det finns inte så mycket forskning om barn och musik.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har valt ut fyra stora områden: barnvisornas melodier, texter, musikens grundelement och instrumentanvändning. Jag ville ta reda på om förskolan använder musiken som medel eller mål, det vill säga om musikaktiviteterna utvecklar andra förmågor, eller om de fokuserar på att barnen ska utveckla sin musikalitet. Jag arrangerade också en musikalisk miljö med olika musikinstrument och studerade vad barnen gör när de får göra vad de vill.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Pedagogernas val, vad de gör. Det visade sig att de i hög grad använder musik som medel för att utveckla språkförståelse och sociala förmågor, men också för att förmedla ett kulturarv. Men de riktar sällan in sig på musiken i sig. De tar detta som en självklar sak. De synliggör inte de musikaliska grundelementen såsom dynamik, klangfärg, rytm och så vidare. Till exempel om något sjungs starkt eller svagt frågar man inte varför. Varför sjunger vi svagt om musen och starkt om elefanten? I stället utgår man från sångtexterna: Vilket djur handlar nästa vers om? . Musikinlärningen blir vuxenstyrd och barnen lär sig återge text och ord i stället för innebörd.

Vad överraskade dig?

– Att förskolepedagogerna verkligen använde musiken så mycket som medel för att utveckla barns språk. De fokuserade främst på textinnehållet.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förskolepedagoger, men också lärare i grundskolan eftersom forskningen inte har ett utpräglat fokus på småbarn, utan på att utveckla barns musikalitet. Speciellt avsnittet om musikaliska grundelement. Jag hoppas att den som läser avhandlingen ska få en aha-upplevelse: då kan vi rikta uppmärksamheten mot detta i stället . Pedagoger kan vara rädda för musik, men det är inte svårt. De får stöd i min avhandling, alla kan ta del av den och få behållning av den. Jag har inte briljerat med musikaliska termer.

Sidan publicerades 2011-10-20 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 09:16 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!