Barnvisor så mycket mer än text

Johanna Still

Född 1964
i Helsingfors

Disputerade
2011-09-23

vid Åbo Akademi

Läs abstract och ladda nerd avhandlingen nedan


AVHANDLING
Musikalisk lärandemiljö planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Musik har alltid varit mitt specialintresse, jag började spela instrument som 6-åring. Jag har själv jobbat som förskolepedagog i tretton år och som utbildare av förskollärare lika länge och ville förkovra mig mer. Det finns inte så mycket forskning om barn och musik.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har valt ut fyra stora områden: barnvisornas melodier, texter, musikens grundelement och instrumentanvändning. Jag ville ta reda på om förskolan använder musiken som medel eller mål, det vill säga om musikaktiviteterna utvecklar andra förmågor, eller om de fokuserar på att barnen ska utveckla sin musikalitet. Jag arrangerade också en musikalisk miljö med olika musikinstrument och studerade vad barnen gör när de får göra vad de vill.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Pedagogernas val, vad de gör. Det visade sig att de i hög grad använder musik som medel för att utveckla språkförståelse och sociala förmågor, men också för att förmedla ett kulturarv. Men de riktar sällan in sig på musiken i sig. De tar detta som en självklar sak. De synliggör inte de musikaliska grundelementen såsom dynamik, klangfärg, rytm och så vidare. Till exempel om något sjungs starkt eller svagt frågar man inte varför. Varför sjunger vi svagt om musen och starkt om elefanten? I stället utgår man från sångtexterna: Vilket djur handlar nästa vers om? . Musikinlärningen blir vuxenstyrd och barnen lär sig återge text och ord i stället för innebörd.

Vad överraskade dig?

– Att förskolepedagogerna verkligen använde musiken så mycket som medel för att utveckla barns språk. De fokuserade främst på textinnehållet.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förskolepedagoger, men också lärare i grundskolan eftersom forskningen inte har ett utpräglat fokus på småbarn, utan på att utveckla barns musikalitet. Speciellt avsnittet om musikaliska grundelement. Jag hoppas att den som läser avhandlingen ska få en aha-upplevelse: då kan vi rikta uppmärksamheten mot detta i stället . Pedagoger kan vara rädda för musik, men det är inte svårt. De får stöd i min avhandling, alla kan ta del av den och få behållning av den. Jag har inte briljerat med musikaliska termer.

Sidan publicerades 2011-10-20 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 09:16 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Hur ska man veta vad forskningen säger?

Forskning är en central komponent för att utveckla undervisningens kvalitet och sedan år 2010 ställer skollagen krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Det är dock lättare sagt än gjort. Skolforskningsinstitutet har därför tagit fram en ny rapport i syfte att stödja skolans och förskolans verksamma i arbetet.

4,3 miljoner kronor till forskning om asylsökande ungdomar och hälsoundervisning i skolan

Hur kan skolan förbättra hälsoundervisningen för nyanlända ungdomar – en grupp där idén om hälsa kan upplevas som oklar och problematisk. Det ska Örebroforskaren Valeria Varea studera efter att ha fått 4,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Så kommer ni igång med drama och digitala verktyg

Förskollärarna Linda Bjällerstedt och Sara Bergström berättar om arbetet bakom barnens äventyr. De passar också på att tipsa om hur du kan komma igång med drama och digitala verktyg.

Skolning full av lek med ”torgpedagoger”

På den nybyggda förskolan i skånska Hjärup är det Ängslyckan­modellen som gäller, med ämnes­specifik under­visning som drivs av särskilda ”torgpedagoger” – och en egen specialpedagog.

Tidiga insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter

Ett nytt studiepaket lanseras nu för lärare till elever i F–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Rätt stöd i rätt tid ska ge fler elever möjligheter att klara skolan.