Hoppa till sidinnehåll
Arbetsmiljö

Bäst luft i miljömärkta förskolor i lågenergihus

Publicerad:2019-01-22
Uppdaterad:2019-02-06
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Josefin Persson

Född 1985
Bor i Kumla

Disputerade 2018-12-18
vid Örebro universitet

Avhandling

Indoor air quality and chemical emissions of organic compounds in newly built low-energy preschools

Förskolor i miljömärkta lågenergihus har påtagligt lägre halter av kemikalier i luften jämfört med icke miljömärkta förskolor i vanliga hus. Josefin Persson gläds över resultaten i sin avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är utbildad kemist men har alltid velat doktorera och när det här projektet dök upp blev jag nyfiken. Inte minst för att det har en så tydlig koppling till samhället, barn och deras miljö.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om inomhusluften i förskolor som är byggda enligt lågenergikoncept. Man har befarat att inomhusmiljön i lågenergihus blir sämre då husen är så täta. En jämförelse som ofta görs är att lågenergihus är som att bygga ett hus, stoppa in det i en plastpåse och knyta igen. Men det finns inte så mycket forskningen i ämnet.

– I min avhandling har jag jämfört inomhusluften i fyra nybyggda hus som ska rymma förskolor. Tre av dem är lågenergihus, det fjärde huset är med som referens och är ett vanligt hus, byggt enligt boverkets regler.

– De fyra första provtagningar utfördes under förskolans första år, där första mätningen utfördes i tom förskola innan verksamheten hade startat. Den femte mätningen utfördes 2-3 år efter den första då förskoleverksamheten var i full gång. Förutom luftkvalitet, det vill säga temperatur, koldioxid och fukt har jag mätt halten av en rad kemikalier i luften. Dels formaldehyd som verkar starkt irriterande på ögon och luftvägar och som finns i exempelvis byggmaterial som MDF-skivor men även i kläder som ett smutsavvisande ämne, dels VOC som är flyktorganiska ämnen, mjukgörare som kan återfinnas i plastmattor och liknande och som är hormonstörande och kan orsaka cancer. Vidare halten av flamskyddsmedel som används för att fördröja eller förhindra att ett material börjar brinna, men som kan vara hälso- och miljöfarliga och hormonstörande.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– De tre lågenergihusen har påtagligt lägre halter av kemikalier i luften jämfört med referenshuset. Två av förskolorna i lågenergihus är miljömärkta, den ena med Svanen, den andra med Miljöbyggnad Silver. I förskolan med Svanenmärkning är allt från spik till inredning Svanenmärkt och det här huset visar på lägst halter av kemikalier. Näst bäst resultat visar den andra miljömärkta förskolan.

– Vad gäller luftkvalitet, alltså halt av koldioxid, grad av luftfuktighet och temperatur har samtliga fyra hus bra och likvärdiga resultat. Det ska tilläggas att detta gäller så länge ventilationssystemen fungerar som de ska. Om de inte funkar ökar halterna av kemikalier i luften snabbt. Med andra ord – det lönar sig att bygga såväl energi- som miljövänligt, vilket innebär att lägga tid på att hitta bra material och inredning.

Vad överraskade dig?

– Att luften var så bra i lågenergihusen, det hade jag faktiskt inte väntat mig med tanke på att dessa hus är så täta. Men det var en glad överraskning!

Vem har nytta av dina resultat?

– Kommuner och andra huvudmän som planerat att bygga förskolor. Men också byggbranschen och forskningen. Det behövs givetvis mer forskning i ämnet men mina resultat ger en god indikation om att lågenergihus är rätt väg att gå.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev