Dela:

Beslutsform påverkar toleransen

Emma Bäck

Född 1981
i Upplands Väsby

Disputerade
2011-09-29

vid Stockholms universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Social and cognitive biases in large group decision settings

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Det var en slump. Psykologi har alltid varit mitt område och särskilt intresserad har jag varit av socialpsykologi. Jag fick möjlighet att delta i ett forskningsprojekt som undersökte beslutsfattande i skolan som sedan utvecklades till en doktorandtjänst.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper. Avhandlingen består av tre studier där sammanlagt runt 850 gymnasieelever ingår. Eleverna har tagit ställning till två frågor: ska lärare få beslagta mobiltelefoner om de stör undervisningen och ska religiösa symboler förbjudas i skolan. En tredjedel av eleverna fick sedan reda på att elevrådet skulle rösta i frågan, en tredjedel att hela skolan skulle rösta och en tredjedel att rektor och lärare skulle fatta beslut. Sedan jämfördes beslutsformerna med elevernas syn på meningsmotståndarnas grund för sina åsikter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Generellt sätt tycker man att de som delar ens åsikt är väl pålästa och rationella medan de som har en avvikande åsikt är mer påverkade av grupptryck. Den här studien visar att formen för hur beslut fattas också påverkar uppfattningen om de som tycker annorlunda än man själv. De som fick reda på att elevrådet skulle bestämma, var mindre toleranta mot de med annan åsikt. Vi har representativ demokrati i Sverige och min forskning visar att det här är baksidan. Det är en modell för beslutsfattande som gör oss mindre toleranta för åsikter som skiljer sig från den man har själv.

Vad överraskade dig?

– Att de som ville ha förbud mot mobiltelefoner och religiösa symboler uppfattade de med avvikande åsikt som ännu dummare och mindre pålästa, än hur de som var emot förslagen bedömde meningsmotståndarna. Jag tror att det beror på att om man verkar för en förändring – i det här fallet vill man ju införa en ny policy – krävs det att man har en stark övertygelse och är säker på sin sak.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla. De som sitter i ledningen för skolor behöver veta hur människor reagerar vid beslutsfattande. För gemene man kan det bli en påminnelse om vikten av att sätta sig in i hur andra tänker.

Sidan publicerades 2012-02-07 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 17:42 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

New research review questions the evidence for special education inclusion

A new research review finds inconsistent benefits for students with disabilities who learn alongside general education peers.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser