Dela:

Beslutsform påverkar toleransen

Emma Bäck

Född 1981
i Upplands Väsby

Disputerade
2011-09-29

vid Stockholms universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Social and cognitive biases in large group decision settings

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Det var en slump. Psykologi har alltid varit mitt område och särskilt intresserad har jag varit av socialpsykologi. Jag fick möjlighet att delta i ett forskningsprojekt som undersökte beslutsfattande i skolan som sedan utvecklades till en doktorandtjänst.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper. Avhandlingen består av tre studier där sammanlagt runt 850 gymnasieelever ingår. Eleverna har tagit ställning till två frågor: ska lärare få beslagta mobiltelefoner om de stör undervisningen och ska religiösa symboler förbjudas i skolan. En tredjedel av eleverna fick sedan reda på att elevrådet skulle rösta i frågan, en tredjedel att hela skolan skulle rösta och en tredjedel att rektor och lärare skulle fatta beslut. Sedan jämfördes beslutsformerna med elevernas syn på meningsmotståndarnas grund för sina åsikter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Generellt sätt tycker man att de som delar ens åsikt är väl pålästa och rationella medan de som har en avvikande åsikt är mer påverkade av grupptryck. Den här studien visar att formen för hur beslut fattas också påverkar uppfattningen om de som tycker annorlunda än man själv. De som fick reda på att elevrådet skulle bestämma, var mindre toleranta mot de med annan åsikt. Vi har representativ demokrati i Sverige och min forskning visar att det här är baksidan. Det är en modell för beslutsfattande som gör oss mindre toleranta för åsikter som skiljer sig från den man har själv.

Vad överraskade dig?

– Att de som ville ha förbud mot mobiltelefoner och religiösa symboler uppfattade de med avvikande åsikt som ännu dummare och mindre pålästa, än hur de som var emot förslagen bedömde meningsmotståndarna. Jag tror att det beror på att om man verkar för en förändring – i det här fallet vill man ju införa en ny policy – krävs det att man har en stark övertygelse och är säker på sin sak.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla. De som sitter i ledningen för skolor behöver veta hur människor reagerar vid beslutsfattande. För gemene man kan det bli en påminnelse om vikten av att sätta sig in i hur andra tänker.

Sidan publicerades 2012-02-07 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 17:42 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.