Hoppa till sidinnehåll
Engelska

Biblioteken missar målet i egna sociala medier

Publicerad:2014-05-16
John Miller
Skribent:John Miller
Maria Kronqvist-Berg

Född 1983
i Korsnäs, Finland

Disputerade 2014-03-13
vid Åbo Akademi

Avhandling

Social Media and Public Libraries: Exploring Information Activities of Library Professionals and Users

Många bibliotek lägger stor vikt vid att synas på sociala medier. Men kunderna hittar sällan dit. Interaktion uppstår inte enbart för att biblioteken öppnar en facebooksida, konstaterar Maria Kronqvist-Berg i sin avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av sociala medier. Med en idégrund kring öppenhet, tillgänglighet och som sociala platser har sociala medier och biblioteken en hel del gemensamt. Inom biblioteksvärlden anses det viktigt att finnas med på sociala medier och jag ville undersöka hur det ser ut i verkligheten.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den har en bred ansats och handlar om hur biblioteken använder sig av sociala medier. Bakgrunden är den ”hype” kring sociala medier som även biblioteken drogs med i runt mitten av 00-talen. Det läggs stor vikt vid att vara med på sociala medier, många bibliotek har egna facebooksidor, bloggar och liknande. Jag har tittat på hur de här verktygen används. Dels har jag samlat in runt 100 enkätsvar av biblioteksanställda på olika bibliotek i Finland, dels gjort cirka 700 enkäter bland bibliotekskunder och allmänhet. Utöver det har jag analyserat innehållet av 25 facebooksidor som olika bibliotek har.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att de flesta av dem som besöker biblioteken sällan är aktiva eller ens vet att biblioteket har en facebooksida. Detta stod i stark kontrast till bibliotekspersonalens bild av hur viktigt det var att finnas på sociala medier. Innehållet på sidorna bestod mest av information kring öppettider, evenemang och liknande. Det uppstod sällan någon diskussion mellan besökarna på sidan och biblioteket. Om det hände så var det utifrån bibliotekspersonalens initiativ.

– Ett sådant initiativ var exempelvis när högstadieelever fick träna informationssökning genom biblioteket. Eleverna fick svara på frågor via bibliotekets facebooksida. Det här fungerade bra, eleverna blev engagerade och aktiva i diskussionen. Överlag var kundernas kommentarer av positiv karaktär och de uppskattade mest bibliotekens lättsamma inlägg. Jag hittade i princip ingen djupare diskussion på de sidor jag analyserade. Mina resultat visar att biblioteken själva måste vara mer aktiva och initiera samtal och diskussioner på sina sidor. De uppstår inte med automatik bara för att biblioteken har en facebooksida.

Vad överraskade dig?

– Att uppfattningen om sociala mediers betydelse för biblioteken skiljde sig så mycket mellan personalen och kunderna.

Vilka har nytta av dina resultat?

– Bibliotek som vill använda sig av sociala medier. Men egentligen alla typer av organisationer som vill synas och verka på sociala medier. Det här viktigt att ställa sig frågan vad man vill få ut genom att synas på sociala medier och hur man ska arbeta för att nå sitt mål.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev