Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Blivande mattelärare vill påverka sin utbildning

Publicerad:2014-11-13
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Kicki Skog
Kicki Skog

Född 1972
i Karlstad

Disputerade 2014-06-17
vid Stockholms universitet

Avhandling

Power, positionings and mathematics – discursive practices in mathematics teacher education. Climbing Lion’s Head

Blivande matematiklärare har ett starkt fokus på att utveckla kunskaper i matematik och om undervisning i matematik. Samtidigt bromsas studenterna av negativa faktorer som institutionella strukturer och rädsla för att inte räcka till språkligt, visar Kicki Skogs avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag arbetar som lärarutbildare för matematiklärare och blev därigenom intresserad av hur studenternas situation ser ut. Jag ville ta reda på vad de själva tycker är viktigt i deras utbildning.

Vad handlar avhandlingen om?

– Studien har ett kritiskt perspektiv, och försöker identifiera fenomenen som skulle kunna förbättras i utbildningen för matematiklärare. Jag har under två år följt och intervjuat 19 blivande mattelärare. Fokus har legat på vad de själva uttrycker som angeläget, utmanande eller svårt under utbildningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det mest övergripande resultatet är att blivande matematiklärare har stort fokus på att utveckla sina kunskaper i matematik och matematikdidaktik. Samtal i dessa ämnen sker med entusiasm, engagemang och genom att i stor mån ifrågasätta och ge alternativ, ”kanske skulle man kunna göra så här i stället”. Vad studenterna upplever som negativa faktorer är vad jag kallar institutionella begränsningar, exempelvis tidsramar eller bedömning av examinationer. Det här området ifrågasätts av studenterna, många vill veta varför och kan exempelvis peka på att tiden är alldeles för kort för att hinna berarbeta vissa uppgifter.

– Rädsla att inte klara av det akademiska språket är en annan negativ faktor. Men språkets roll utmanas över huvud taget inte av studenterna. Ingen ifrågasätter det akademiska språket och huruvida saker och ting kan talas eller skrivas på något annat sätt. Sammantaget finns drivkraften hos blivande mattelärare i ämnet matematik och matematikdidaktik, det är där som studenterna visar empowerment, sin positiva kraft.

Vad överraskade dig?

– Att det akademiska språket inte problematiseras av studenterna. Det tycks nästan som om det vore tabu att ifrågasätta det. Jag blev glatt överraskad över att intresset för matematik och matematikdidaktik är så stort hos studenterna.

Vem har nytta av dina resultat?

– Både lärare och studenterna. Min studie visar att när diskurser utmanas så händer det också saker. Genom att utmana systemet förskjuts makten till studenterna.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! 30% rabatt på fysiska konferensen, 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev