Brist på visioner i utbildningspolitiken

Anna Forssell

Född 1958
i Stockholm

Disputerade
2011-10-07
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Skolan som politiskt narrativ: En studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 - 2002

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är intresserad av skolpolitik och av skolans styrning och ledning. Skolan har en naturlig framåtsyftande riktning, eftersom de barn som går i skolan nu ska ut i arbetslivet om 15 till 20 år. Jag är nyfiken på hur politiker tänker och talar om skolans roll i samhället och vilka idéer de har om samhällsförändringar och om framtiden.

Vad handlar avhandlingen om?

– I en tid då kunskap och utbildning alltmer betraktas som en strategisk resurs och tillskrivs avgörande betydelse för vår tillväxt och vår välfärd anser jag att det är viktigt att undersöka den politiska debatten, hur den byggs upp och skapar narrativ om problem, lösningar, vad som är möjligt och eftertraktansvärt. Studien handlar om alltså om hur politiker talar om skolan och om framtidens samhälle. Jag har analyserat den utbildningspolitiska debatten från riksdagen under perioden 1991 och 2002. I analysen har jag fokuserat på de berättelser som politiker använder sig av när de talar om skolan, och hur de laddar begrepp som skola och utbildning med mening.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– En viktig utgångspunkt är att jag har ett narrativt perspektiv på politiken. Jag söker politiska berättelser. Utöver det har jag sett att det finns en brist på berättelser om framtiden när politiker talar om skolan. De befinner sig ofta i nuet men lika ofta i gårdagens beskrivningar och använder sig inte sällan av historiska bilder om skolan. Det som formulerades som problem för 10 år sedan i riksdagen är det som man försöker åtgärda med de reformer som genomförs i skolan i dag. På så sätt backar man in i framtiden. Ett annat intressant fynd var att se hur politikerna tar begrepp från varandra och fyller dem med nytt innehåll. Det innebär att många centrala begrepp utarmas. Likvärdighet och värdegrund är exempel på två ord som har haft ett antal olika betydelser under den period som jag undersöker.

Vad överraskade dig?

– Bristen på framtidsberättelser, av analyser av morgondagen och av samhällsutveckling. Jag hade inbillat mig att man som politiker skulle ha påverkats mer av den diskussion om till exempel kunskapssamhället som har pågått i samhället sedan 80-talet. Men det dyker upp i riksdagen första gången i mitten av 90-talet. Ett annat exempel är IT som är en tydlig framtidsfråga, men som inte heller är särskilt frekvent i riksdagsdebatten under den här tiden. Jag kan inte heller spåra att ledamöterna läser forskningsrapporter eller policytexter från exempelvis OECD, EU-kommissionen eller Världsbanken i särskilt stor utsträckning under den här perioden.

Vem har nytta av dina resultat?

– Bristen på idéer om vad morgondagens samhälle kräver för kompetenser kan vara intressant för alla att läsa om. Jag tror att bristen på framtidsvisioner påverkar hur lärare och skolan förhåller sig till reformer. Även utbildningspolitiker kan läsa min avhandling för att bli medvetna om hur de talar om utbildningspolitik.

Sidan publicerades 2011-11-01 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-26 14:57 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.