Hoppa till sidinnehåll
Internationellt

Brist på visioner i utbildningspolitiken

Publicerad:2011-11-01
Uppdaterad:2012-03-26
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Den utbildningspolitiska debatten mellan 1991 och 2002 präglas av en brist på framtidsvisioner. Det konstaterar Anna Forsell i sin avhandling Skolan som politiskt narrativ: En studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 -2002 . Hon menar att dagens reformer är ett svar på gårdagens problembeskrivningar inte morgondagens utmaningar.

Anna Forssell

Född 1958
i Stockholm

Disputerade
2011-10-07
vid Stockholms universitet

Avhandling

Skolan som politiskt narrativ: En studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 – 2002

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är intresserad av skolpolitik och av skolans styrning och ledning. Skolan har en naturlig framåtsyftande riktning, eftersom de barn som går i skolan nu ska ut i arbetslivet om 15 till 20 år. Jag är nyfiken på hur politiker tänker och talar om skolans roll i samhället och vilka idéer de har om samhällsförändringar och om framtiden.

Vad handlar avhandlingen om?

– I en tid då kunskap och utbildning alltmer betraktas som en strategisk resurs och tillskrivs avgörande betydelse för vår tillväxt och vår välfärd anser jag att det är viktigt att undersöka den politiska debatten, hur den byggs upp och skapar narrativ om problem, lösningar, vad som är möjligt och eftertraktansvärt. Studien handlar om alltså om hur politiker talar om skolan och om framtidens samhälle. Jag har analyserat den utbildningspolitiska debatten från riksdagen under perioden 1991 och 2002. I analysen har jag fokuserat på de berättelser som politiker använder sig av när de talar om skolan, och hur de laddar begrepp som skola och utbildning med mening.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– En viktig utgångspunkt är att jag har ett narrativt perspektiv på politiken. Jag söker politiska berättelser. Utöver det har jag sett att det finns en brist på berättelser om framtiden när politiker talar om skolan. De befinner sig ofta i nuet men lika ofta i gårdagens beskrivningar och använder sig inte sällan av historiska bilder om skolan. Det som formulerades som problem för 10 år sedan i riksdagen är det som man försöker åtgärda med de reformer som genomförs i skolan i dag. På så sätt backar man in i framtiden. Ett annat intressant fynd var att se hur politikerna tar begrepp från varandra och fyller dem med nytt innehåll. Det innebär att många centrala begrepp utarmas. Likvärdighet och värdegrund är exempel på två ord som har haft ett antal olika betydelser under den period som jag undersöker.

Vad överraskade dig?

– Bristen på framtidsberättelser, av analyser av morgondagen och av samhällsutveckling. Jag hade inbillat mig att man som politiker skulle ha påverkats mer av den diskussion om till exempel kunskapssamhället som har pågått i samhället sedan 80-talet. Men det dyker upp i riksdagen första gången i mitten av 90-talet. Ett annat exempel är IT som är en tydlig framtidsfråga, men som inte heller är särskilt frekvent i riksdagsdebatten under den här tiden. Jag kan inte heller spåra att ledamöterna läser forskningsrapporter eller policytexter från exempelvis OECD, EU-kommissionen eller Världsbanken i särskilt stor utsträckning under den här perioden.

Vem har nytta av dina resultat?

– Bristen på idéer om vad morgondagens samhälle kräver för kompetenser kan vara intressant för alla att läsa om. Jag tror att bristen på framtidsvisioner påverkar hur lärare och skolan förhåller sig till reformer. Även utbildningspolitiker kan läsa min avhandling för att bli medvetna om hur de talar om utbildningspolitik.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! Du får 30% rabatt på fysiska konferensen och 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev