Hoppa till sidinnehåll
Elevinflytande

Bristande elevinflytande i gymnasieskolan

Publicerad:2012-12-11
John Miller
Skribent:John Miller
Per-Åke Rosvall
Per-Åke Rosvall

Född 1970

Disputerade 2012-11-16
vid Högskolan i Borås

Avhandling

”…det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras…”: En etnografisk studie om elevinflytande i gymnasieskolan

Det är ovanligt att gymnasieelever agerar för inflytande i skolan. Dessutom påverkas inflytandet av social bakgrund, visar Per-Åke Rosvalls studie i en samhällsvetar- och en fordonsklass.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Maktfrågor har hela tiden intresserat mig och det intresset har följt mig genom lärarutbildningen. Att forska om det var en naturlig följd. Inflytande och påverkan handlar mycket om förhandling, och förhandling representerar ett maktförhållande.

Vad handlar avhandlingen om?

– Elevers inflytande över undervisningens innehåll och former och hur innehåll och former förbereder för möjligt inflytande. Jag har gjort klassrumsobservationer i en fordonsklass och en samhällsvetarklass där jag satt med under elevernas första läsår i snitt tre dagar per vecka, fördelat på de två klasserna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Eleverna hade inte så mycket inflytande och bjöds inte in till det. Man fokuserade mest på framtida inflytande, inte inflytande över undervisningens form och innehåll.

– Det skiljde sig åt mellan de studerade klasserna. Fordonsprogrammets innehåll var förenklat utan fördjupade övningar, vilket inte förbereder eleverna på att argumentera. Nivån på inflytande visade en kraftig relation till elevernas bakgrund eftersom fordonsprogrammet rekryterar elever med arbetarklassbakgrund och samhällsprogrammet elever från medelklassen.

Vad överraskade dig?

– Tidigare forskning om pojkar på yrkesprogram visar att de gör motstånd mot teoretiska studier. Men i mina individuella intervjuer visar dessa elever stort intresse för teoretiska ämnen. Om ska kunna arbeta på bilverkstäder måste man kunna matte, och engelska och tyska för att kunna tillämpa tekniken och arbeta med utländska bilmärken, resonerade de. Det går emot argumenten för den senaste gymnasiereformen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla, från Jan Björklund och andra skolpolitiker till rektorer, i och med att de sätter förutsättningarna för vilket inflytande elever kan ha. Det är viktigt att rektorer förbereder så att lärare ges förutsättningar för att ge elever inflytande. Lärare har nytta av resultaten genom att fråga sig på vilket sätt man kan inspirera eleverna så de får större inflytande.

Gunilla Nordin

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev